Skip to content Skip to footer

İstanbul’da 21-22 Şubat 2011 tarihinde TBMM Genel Sekreterliği ile Avrupa Hukuk ve Yasama Akademisi tarafından önemli bir toplantı düzenlendi: Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Etkin Katılımı ve Görüş Alma: Bir Model Arayışı Konferansı.

Yıldız Sarayı Şale’deki toplantıya katıldık. Ayrıca orada sunum yapan sivil toplum örgütlerinden biri de biz olduk. Sunumumuzda HIV/AIDS ile ilgili genel bilgilerden, önyargılardan ve Pozitif Yaşam Derneği’nden bahsettik.

Yürütmekte olduğumuz “HIV ile yaşayanların haklarına yönelik farkındalık ve savunuculuk projesi” çerçevesinde yaptığımız TBMM ziyaretleri hakkında bilgi verdik.
Lobi çalışmaları sırasında TBMM Komisyonları ile kurduğumuz ilişkilerden, milletvekilleri ile birlikte hazırladığımız soru ve araştırma önergelerinden söz ettik. Tabii ki bütün bunları yaparken öğrendiğimiz ipuçlarını ve yöntemleri de diğer konferans katılımcıları ile paylaştık. Bizim için son derece verimli ve etkin bir etkinlikti. Amacımız ve umudumuz; sadece Pozitif Yaşam Derneği’nin değil, tüm STK’ların yasa yapma ve denetleme süreçlerine tam ve etkin katılımları.