Skip to content Skip to footer

 

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı  hakları temel insan hakları olmalarına rağmen genel ahlak kurallarının oluşturduğu toplumsal baskı mekanizmaları nedeniyle pek çok kişi CSÜS sağlık hizmeti alamamaktadır. Bu durum, özellikle sağlık hizmetleri aracılığıyla ve esnasında damgalanma, sosyal yaşantısı, aile ortamı, iş ve eğitim hayatında ayrımcılığa maruz kalma riski yüksek olan genç kadınlar, LGBTİ’iler, HIV ile yaşayanlar ve seks işçileri gibi kişi ve gruplar söz konusu olduğunda daha da ciddi hale gelmektedir.

 

Her türlü cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetine erişim herkesin eşit derecede sahip olduğu bir temel insan haklarıdır. Bu hizmetlere erişimde doğrudan (doktorun hastayı reddetmesi, kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmaması, kötü muamele ve aşağılamaya maruz kalmak vb.) ya da dolaylı olarak (kırılgan gruplara özel sağlık hizmetlerinin planlanmaması, sağlık kurumlarının güvenli ve kullanıcı dostu olmaması, ekonomik güçlükler vb.) ayrımcılığa uğramanız, şiddet ve tehditle karşılaşmanız durumunda hizmet birimlerine gelerek ya da ücretsiz Destek Hattını arayarak karşılaştığınız hak ihlali durumlarına karşı hukuki danışmanlık, psiko-sosyal destek, bireysel bilgilendirme ve farkındalık artırma, grup temelli farkındalık çalışmaları, vaka yönetimi ve benzeri hizmetlerden faydalanabilirsiniz. 0850 888 0539