Skip to content Skip to footer

“İnsan Hakları, Herkes İçindir!”

Biz, gençler 1 ARALIK Dünya AIDS Günü’nde evrensel cinsel sağlık / üreme sağlığı haklarımızı bir kere daha hatırlatmak istiyoruz!

Bugünün gençleri olarak bizler, HIV ve AIDS’in var olduğu bir dünyaya gözlerimizi açtık. Yapılan çalışmalara rağmen bugün hala HIV ve AIDS bizi endişelendirmektedir. Çünkü;

§ Gelecek 24 saatte 7.400’den fazla insan HIV ve AIDS ile tanışacaktır ve bunların yarısına yakını 25 yaşın altındaki gençler olacak[1].

§ Bugün 72 milyonu aştığı hesaplanan nüfusumuzun yaklaşık yarısı 25 yaşın altındadır, yani genç nüfustur.

§ Ülkemizde her 10 gençten yalnızda 1’i, HIV ve AIDS hakkında kendilerini koruyabilecek bilgiye sahiptir[2]

§ Üstelik her iki gençten biri, HIV ile yaşadığını bildikleri biriyle aynı odayı, sınıfı paylaşmaktan korkmaktadır2

§ Buna ek olarak , g ünümüzde hala HIV ve AIDS ile yaşayan insanlar, cinsiyet, yaş, sosyo ekonomik durum, iş güvencesi gibi etmenler ve görünmez sınırlamalar nedeniyle sağlık hizmetlerinden yoksun kalabilmektedirler.

Yaklaşık son 30 yıldır HIV ve AIDS dünya gündeminde önemini korurken, alınan mesafe yok denecek kadar azdır. Enfeksiyonun hızlı yayılımını, yersiz korkuları ve ayrımcılığı tetikleyen temel faktörlerden biri de bilgi eksikliğidir.

Gençlerin, HIV ve AIDS de dahil olmak üzere, tüm cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında eğitime ve bilgiye erişme hakkı hiç bir gerekçe arkasına sığınmaksızın sağlanmalıdır.

HIV ve AIDS ile yaşayanların kesintisiz sağlık hizmetine, destek, bakım ve tedaviye ulaşması sağlanmalıdır.

Bizler bundan sonraki süreçte, karar vericileri, bu konuda çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, hizmet sunucularını, HIV ile yaşayan bireyleri; herkesi daha geniş kitlelere ulaşmak ve HIV ve AIDS’e karşı dur demek için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Gençliğin bu tabloyu değiştirme gücü vadır. Bizler, HIV ve AIDS de dahil olmak üzere tüm cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında çözümün bir parçası olmak istiyoruz! Bizler, yeryüzündeki HIV’in yayılımını önlemek ve HIV ile yaşayan insanlara uygulanan ayrımcılığı yok etmek için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Biz gençler, Haklarımız İçin Varız! Bu yılki 1 Aralık, Dünya AIDS Günü haftasında otuzdan fazla merkezde HIV ve AIDS de dahil olmak üzere, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve haklarımız konusunda bilgi ve farkındalığı arttırmak için çalışıyoruz.

Bilgi için: www.birgenclikhikayesi.com

Bu bildiriye destek veren kuruluşlar:

· Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği

· Pozitif Yaşam Derneği

· TurkMSIC, Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi

· Toplum Gönüllüleri Vakfı

· UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) Türkiye

· Y-PEER (Genç Akran Ağı) Türkiye Temsilcileri

[1] UNAIDS.

[2] 2007, Türkiye’de Gençlerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumu Araştırması, UNFPA Türkiye, Nüfus Bilim Derneği