Skip to content Skip to footer

Daily News’de çıkan haberimiz;

Hürriyet Daily News

9.05.2009

İstanbul- HIV Eğitim ve Kaynak Girişimi (HIVTRI) yöneticisinin açıklamasına göre Güneydoğu Avrupa’da HIV’ye gereken ilgi ve alaka gösterilmemektedir. Girişimin dun yapılan basın açıklamasına Türk medyasından üç muhabirin katılması bu durumu doğrulamaktadır.

Dün Taksim’de Point Otel’de yapılan konuşmada Mike Youle, doktorları, hemşireleri, hasta yakınlarını, devlet görevlilerini ve sivil organizasyonları birlik olmaya ve Güneydoğu’da HIV vakalarına ilgi ve farkındalığı arttırmaya yönelik çözüm aramak için tecrübelerini paylaşmaya çağırarak girişimin temel amaçlarını özetlemiştir. Youle: “Daha az vaka olması nedeniyle Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye’den oluşmuş bölge daha az öncelikli bölgedir. Ancak, bu durum tedavi, organizasyonel ilgi ve genel desteğin de daha az öncelikli olmasını gerektirmiyor” dedi.

Bu konudaki farkındalığı arttırmak için HIVTRI 6-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da bölgesel HIV toplantısı düzenlemiştir. Bu toplantının asıl hedefi, bölgedeki kilit tarafları dünyanın her yerinden HIV deneyimleri olanlar ile etkileşmeleri için bir araya getirmek ve sektör temsilcilerine uzmanlardan Güneydoğu Avrupa’daki koşulları ilk elden öğrenme fırsatı tanımaktır.

Konu hakkında konuşanlara karşı, girişim, bölge içindeki HIV tedavi, teşhis, ve bakımın niteliğini ve erişimini engelleyen önemli etmenlere yönelik çözüm için bilgi alarak ve paylaşarak birlikte çalışan kişilerden oluşan dört küçük grup forum şeklinde yürütülmüştür. Birinci forum ilaçları ve teşhisi konu almıştır. İkincisi araştırma ve bilgi; üçüncüsü stigma ve dördüncüsü hastayı güçlendirme üzerinedir. Girişim, hastaların kendi sağlıkları için çok şey yapabileceğine inandığı için organizasyonların bilgilerini paylaşmaları ve hastalara kendi kendine yardım gibi metotlar aracılığıyla rehberlik yapmalıdır.

Tedavi Etkinliğinin Takibi

Birçok forumda tedavi etkinliğinin takip sistemini geliştirme yolları tartışılmıştır. Teşhis edilen vaka verileri sürekli paylaşılmaktadır. Ancak, bu bölgedeki pek çok ülke tedavi basamaklarının ve hastalara sağlanan bakımın takibini yapmamaktadır. Bunun ötesinde, takip eksikliği bu ülkelerin büyük bir kısmında geç teşhise neden olmaktadır.

Türkiye’nin yarısını oluşturduğu Güneydoğu Avrupa’nın nüfusu 150milyondur. 130 temsilci yıllık bölgesel HIV toplantısına katılmış fakat Dünya Sağlık Örgütü ve Küresel Fon gibi büyük organizasyonlardan katılım olmamıştır. Sonuçta girişim bu tip büyük organizasyonları geleceği için bölgeye ilgi göstermeleri amacıyla çağrı yapmaktadır.

Çeviri : Burcu Senler

Kaynak: http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=11611841