Skip to content Skip to footer

Pozitif Yaşam Derneği olarak 2009 yılında üye olduğumuz HIV Europe’un yıllık toplantısı aynı zamanda genel kuruluna katıldık.

28-30 Nisan tarihlerinde Lizbon’da yapılan toplantıda yeni Kabul edilen ülkelerle birlikte HIV Europe’un temsil ettiği ülke sayısı 26’ya çıktı. Kuruluşunun 5. Yılında HIV Europe resmen dernekleşti. Yapılan toplantılarda HIV Europe’un tüzüğü tamamlandı ve onaylandı. Toplantının ilk gününde özellikle Avrupa çapındaki ivedilikle çözüm bekleyen sorunlarla ilgili HIV Europe bildirileri hazırlandı. Bu bağlamda “İşyeri ve HIV”, “Ceza Yasaları” ve “Seyahat Kısıtlamaları” konularında resmi görüş oluşturuldu. Ülkemiz için de çok önemli sorunlardan biri olan işyerinde ayrımcılık sorunu ile ilgili resmi görüşte: “Algılanan veya gerçek HIV durumuna ilişkin işyerindeki ayrımcılıklarla ilgili hükümetin somut yasal önlemler alması gerektiğinin bunun yanı sıra özel sektör temsilcilerinin kurum içi ayrımcılığı önleyici ve bilgilendirici HIV/AIDS politikaları oluşturmaları gerektiği” vurgulandı. İşyerinde ayrımcılığın önlenmemesinin gönüllü test ve danışmanlığına ve buna bağlı olarak tedavi ve bakıma erişmeye engel teşkil ettiği de ayrıca belirtildi.

2 günlük toplantıda ayrıca Temmuz ayında Viyana’da yapılacak AIDS konferansında yürütülecek savunuculuk kampanyası ile yine HIV Europe’un başlatacağı HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin üreme sağlığı haklarına ilişkin anket çalışması tartışıldı.

Son olarak özellikle HIV Pozitif kişilerin tedaviye erişimde sorun yaşayan Romanya’da durumun hemen düzelmesi için eylem planı oluşturuldu ve HIV Europe’un bu konuda resmi beyanda bulunması kararlaştırıldı.

HIV Europe kimdir?

HIV Europe Avrupadaki HIV ile yaşayanlar için çalışan sivil toplum örgütleri arasında bağımsız, gönüllü, kar amacı gütmeyen bir şemsiye organizasyondur. Amacı HIV/AIDS ile yaşayan kişiler ve yakınları için onuru, saygıyı ve hastalığı kabullenme sürecini yaygınlaştırmak, üyeleri arasında işbirliği ile yine HIV/AIDS ile yaşayan kişiler için yaşam kalitesini, tedavi ve bakıma erişimi artırmaktır.