Skip to content Skip to footer

TurkMSIC (Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi)’in bağlı bulunduğu, Türkiye dışında 100’den fazla ülkenin de tıp fakültesi öğrencilerini temsil eden bir organizasyon olan IFMSA (Uluslararası Tıp Öğrencileri Federasyonu)’in 5 bölgesinden biri olan Afrika Bölge Toplantısı 18-23 Aralık 2008 tarihleri arasında Güney Afrika’da Durban şehrinde yapıldı.

Toplantının teması “Afrika Çocuklarını Koruyalım” olan toplantıda özellikle HIV, tüberküloz ve fakirlik üzerinde duruldu. Afrika Bölge Toplantısında genel kurul toplantıları, eğitimler ve work shoplar ile bu konu üzerine derinlemesine tartışmalar yapıldı ve bu konular üzerine Afrika’daki tıp fakültesi öğrencilerinin gerekli projeler ve aktiviteler oluşturulması adına temel çalışmalarda bulunuldu. Genel kurul toplantıları sırasında Güney Afrika Ulusal Sağlık Komisyonu üyesi,  Ulusal Eğitim Komisyonu üyeleri toplantıya katılan tıp fakültesi öğrencilerine Güney Afrika’nın genel sağlık durumu ve bu alanda tıp öğrencilerinin rolü üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi.

Özellikle TurkMSIC’ın da çalışma kollarında olduğu gibi bu toplantı sırasında da Tıp Eğitimi, Halk Sağlığı, Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS, İnsan Hakları ve Barış komiteleri üzerinden ayrılmış oturumlar düzenlendi. Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Komitesi adı altında yapılan eğitimde Ghana, Mozambik, Güney Afrika, Nijerya ve Sudan ülkelerinden toplamda 17 katılımcı vardı. Bu toplantılar sırasında HIV/AIDS, ayrımcılık ve damgalanma, HIV korunmasında kadın kondomunun yeri, mikrobisitler ve aşı üzerinde duruldu.

Bu faaliyetlerin dışında Afrika’da okuyan tıp fakültesi öğrencilerinin belirli konular üzerindeki görüşlerini belirtmek üzere belirli demeçler yazıldı. Bunlar sayesinde Afrika ülkelerinin karar mekanizmalarına tıp fakültesi öğrencilerinin bu konular üzerindeki tutumunu net olarak göstermiş olacağız. HIV alanında yazılan demeç ise HIV-tüberküloz ko-enfeksiyonu üzerine idi ve özetle hükümetlerin HIV/TB birlikteliğini göz önüne alarak hareket etmesini ve bu alanda tıp fakültesi öğrencilerinin başı çekmek adına harekete başladığını iletiyor.

Bizler, IFMSA olarak, tıp fakültesi öğrencilerinin toplumsal düzeyde yapılan çalışmaların herbirine aktif olarak katılımının çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla, Meksika AIDS Konferansının devam toplantısı olarak kabul edilen, Afrika dini ve devlet liderlerinin katıldığı ve Afrika’daki bir çok ülkeden toplamda 150ye yakın tıp fakültesi öğrencisinin katıldığı bu toplantıyı organize ettik.

Türkiye’den tek temsilci olarak böylesine önemli kararların alındığı ve HIV/AIDS alanında dini ve devlet liderlerinin ilgisinin çekildiği bir toplantıda Türkiye’yi temsil ediyor olmaktan ve Afrika’daki tıp fakültesi öğrencilerinin HIV/AIDS ve Anne Sağlığı üzerine eğitiminin sağlanması anlamında eğitmen olarak bu toplantıya katıldığım için mutluluk duymaktayım.

Dr. Müge ÇEVİK