Skip to content Skip to footer

Amerika Birleşik Devletleri’nde antiretroviral tedavinin gittikçe daha erkene alınması yönünde görüşler çoğalırken, İngiltere Otoriteleri hala daha geç başlaması yönünde düzenleme yapmaya devam ediyorlar. Ko-enfeksiyon (hepatit ve HIV enfeksiyonlarının aynı anda görülmesi gibi) durumlarında, daha erken başlaması yönünde ise birleşmekteler. Amerika’da HIV tedavisinin daha erken başlanması konusunda adımlar atılmış durumda. Özelikle, HIV bulaşı riskinin daha büyük olduğu çiftlerde, ko-enfeksiyon durumlarında, daha yaşlı hastalarda, hamile bayanlarda ve HIV’e bağlı organ komplikasyonları durumlarında erken tedavi başlangıcı önerilmekte. Ancak görülen o ki, tedavinin başlangıç zamanı ile ilgili bu tartışmalar devam edecek gibi.

Yeni Amerikan Tedavi Kuralları antiretroviral tedaviyi tüm HIV ile yaşayanlar için öneriyor.

Yeni güncellenen Amerikan antiretroviral tedavi kuralları, antiretroviral tedaviyi tüm HIV ile yaşayanlar için özellikle aşağıdaki durumlara özellikle ilgi çekerek öneriyor;

– 500 CD4’ün altındaki kişiler

– Partnerine HIV bulaştırma riskini taşıyan kişiler

– Hamile bayanlar

– Aynı zamanda Hepatit B ile enfekte olan kişiler (koenfeksiyon)

– HIV ile ilişkili böbrek hastalıklarına sahip kişiler

Daha önce milimetre küp kanda 350 ile 500 CD4 sayısında tedavinin başlanması önerilirken, yeni öneriler tedavinin başlangıcı ile ilgili zaman konusundaki önceki Amerikan önerilerini daha da sıkılaştırıyor. Ancak, 2009 yılı Kurallar Paneli bu önerinin gücü, elde bulunan bulgulara göre bölündü; panele katılanların Yüzde 55’i bu öneriyi “güçlü”, Yüzde 45’i ise “ılımlı” olarak aldılar.

Yeni Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (DHHS) Kuralları antiretroviral tedaviyi tüm HIV ile yaşayanlar için önerilir” konusundan bahsediyor.

Yeni kurallar, bu öneriyi destekleme konusunda, viral çoğalma ve HIV ile yaşayanlarda yükselen hastalık riskleri ve hayat kayıpları arasındaki ilgiyi gösteren  bir dizi bulgudan bahsederken, erken tedavi ile ilişkili olabilecek mutlak risk azalması konusunu veya bir yılda yeni bir olayı veya hayat kaybını önleyebilmek için tedavi alacak birey sayısını ise tartışmıyor (sözetmiyor).

Zıtlık oluşturacak bir şekilde, yeni çıkarılan İngiliz HIV Derneği Tedavi Kuralları taslağı, tedavinin hepatit B’ye sahip ve partnerine HIV bulaştırma riski kaygısı bulunan kişilerde erken başlayabilmesinden sözetmesine rağmen, CD4 seviyesinin 350’nin altına düşmesi durumunda tedaviyi önermeye devam etmektedir. İngiliz Kuralları aynı zamanda başka şartların varlığı durumlarında da daha erken tedaviyi önermektedir.

Yeni Amerikan Kuralları ilgiyi iki büyük topluluk çalışmasına çekmektedir; 500 kopya/ml üzerinde herhangi bir seviyede kontrolsüz viral çoğalma ve kontrolsüz virüs çoğalım süresi. Bunların ayrı ayrı ikisi de daha yüksek hayat kaybı riskleri ile ilişkilendirilmektedir.

Kurallar ayrıca HIV enfeksiyonu ile, bağışıklığın baskılanması ve artan kardiyovasküler ve kanserleşme riski arasındaki bağ kuruyor.

Daha yaşlı hastaların tedavinin başlangıcından sonra daha güçsüz bir CD4 hücresi artışı cevabı vermeleri konusunun altını çizmekteler ve tedaviye daha iyi CD4 yanıtı sonucunu vereceğinden tedavinin daha erken başlamasını öneriyorlar.

İngiliz HIV Derneği Kurallarındaki yeni önerilerle paralel olarak, Amerikan Kuralları HPTN 052 Çalışması’ndaki “HIV tedavisinin HIV bulaşısı riskinibüyük bir şekilde düşürdüğünü göstermekdedir” şeklindeki yeni verileri de tartışmaktadır. Amerika kuralları “Bu bilgi tüm hastalarla tartışılmalıdır ve antiretroviral terapi, partnerine HIV bulaşısı riski taşıyan her hastaya önerilmelidir.” önerisini almıştır.

Giriş ve çeviri; Fatih Egelioğlu