Skip to content Skip to footer

Pozitif Yaşam Derneği olarak HIV ile yaşayanlara destek çalışmalarının yanı sıra bu yıl HIV’e yönelik toplumda farkındalık geliştirmeye yönelik çalışmalara başladık…Bu bültende yapılan çalışmaları ve sonuçlarını paylaşmak istiyoruz. Önümüzde ki ay ise, oturum öncesi ve oturum sonrası katılımcıların doldurduğu anket sonuçlarına ve istatistiksel bilgilerine değineceğiz..UNAIDS’in desteğiyle Mayıs ayında başladığımız Farkındalık projesine Aralık 2007’de tamamladık.. 

* ÜNİVERSİTELERDE, TIP – DİŞ ve İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE OTURUM

 HIV/AIDS’e toplumsal bakış başta olmak üzere, sağlık kuruluşlarında ve kamusal alanlarda ön yargıların tetiklediği ayrımcılıkları engelleme ve önleme çerçevesinde, gençlerin profesyonel yaşamlarına atılmadan duyarlılaşmalarını sağlamak amacıyla 16 ayrı yerde23 defa seminer düzenlenmiştir.   Farkındalık Yarattığımız yerler:

 1. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fak (İstanbul) X 4 defa
 2. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul)
 3. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul)
 4. Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu (İstanbul) X 2 defa
 5. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi (İstanbul)
 6. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara)
 7. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara) X 2 defa
 8. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ankara)
 9. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (Ankara)
 10. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi (Ankara)
 11. Hacettepe Ünv. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ankara)
 12. UNFPA ve TOG Akran Eğitimi (Ankara)
 13. UNFPA ve TOG Akran Eğitimi  (Bolu)
 14. İstanbul Üniversitesi CS / ÜS Akran Eğitimi Projesi & TOG (İstanbul)
 15. Trakya Üniversitesi (Edirne)
 16. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Antalya) X 3 defa

  Tüm destek veren üniversitelere ve kişilere teşekkür ederiz !

Yapılan çalışmaların bazı sonuçları:

·  Üniversite öğrencilerinin yanı sıra öğretim görevlileri ile birlikte toplamda 1479 kişiye bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık yaratma oturumu gerçekleştirilmiştir. ·  Yaratılan farkındalığı ölçmek için 1347 Kişiye Oturum Öncesi, 1226 kişiye de Oturum Sonrası anket ile toplamda 2573 anket uygulanmıştır. ·  Yalnızca tıp fakültesi öğrencilerine yapılan seminerler ile 440 tıp fakültesi öğrencisine, ·  203 diş hekimliği fakültesi öğrencilerine da yapılan seminerler aracılığı ulaştık.·  Ayrıca yine TOG & UNFPA Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı projelerinin HIV/AIDS oturumlarına dahil olarak, çeşitli üniversitelerden katılan ve akran eğitimcisi olan diğer öğrencileri bilgilendirmek  üzere  eğitim alan 55 öğrencisiyleydik. · İstanbul Ünv. Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılan oturumlar sonucunda HIV/AIDS konusunun derslerde yeteri kadar işlenemediği ortaya çıkmış ve sonuç olarak ders müfredatına konmuştur! · Düzenlenen oturum öncesi anketlerde HIV+ bir kişiyi tedavi etmeyeceğini / çekineceğini söyleyen öğrencilerin, oturum sonrasında artık HIV+ bir kişiyi tedavi edeceği geri bildirimi gelmiştir. · Özellikle sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin tükürük ve sivrisinek ile bulaş olmayacağını bilmemelerinin yanı sıra, virüsün dış ortamda yaşamadığını, ayrıca HIV’i baskılayan tedavinin olduğunu ve  kronik bir hastalık olduğunu bilmedikleri tespit edilmiş, ulaşılan öğrencilere doğru bilgiler verilmiştir. · Farkındalık yaratma çalışmaları ile öğrencilerin yanı sıra fakültelerdeki yanlış bilen öğretmenler, yönetim kadrosundan katılan yetkililer de eğitilmiştir. · Fakültelerde gerçekleştirilen oturum sonrasında fakültede görev yapan hekimlerde HIV+ kişilere yönelik olumlu anlamda çok ciddi davranış değişikliği gözlemlenmiştir. · Daha önce + kişilerin tedavi gördüğü, sorun yaşadığı belirlenen bölümlerde iyileşmeler belirlenmiştir. · İlk düzenlenen oturum anket sonuçlarını görüp inceleyen başka üniversitelerdeki öğretmenler kendi derslerinde kaynak göstererek kullanmaktadır. · Üniversitelerin yoğun bulundukları kantinlerine ve duyuru panolarına “Yanlış Biliyoruz” posterleri asılmış, bu yolla oturum yapılan üniversitelerdeki daha birçok öğrenciye ulaşılmıştır. · Öğrencilere HIV/AIDS bilgilendirme CD’si ve Pozitif Yaşam Derneği kartpostalı dağıtılmıştır. · Yoğun olarak Üniversitenin değişik bölümlerinde de oturum yapılması için talepler gelmiştir.

HASTANE ZİYARETLERİYine yapılan farkındalık çalışmalrı kapsamında İstanbul’da 37 yer (bazıları 2’şer kez) Sağlık kurumu (Özel hastane, Özel Laboratuvar ve Kamu Hastaneleri)  ziyaret edilmiş, İstanbul dışında 18 ayrı yer ile temasa geçilmiş ve yazılı/görsel materyal yollanmış ayrıca telefonla da derneğin görev alanları ile ilgili bilgi aktarılmıştır.Yapılan hastane ziyaretlerinde;·Türkiye’de aşağı yukarı 600 ila 700 HIV+’in tedavi aldığı ·Tedavi’de standartların olmadığı ·Sağlık hizmet sağlayıcılarında halen önyargıların olduğu bunun da hizmet kalitesini etkilediği, ·Hastane içinde gizliliğin sağlanması ile ilgili ciddi sorunlar, sorumsuzluklar olduğu tespit edilmiştir.

WEB SİTEMİZ YENİLENDİFarkındalık Projemizin bir ayağıda, web sitemizin zenginleştirilmesi, aktif olarak güncelleştirilmesi  ve yeni arayüzü ile yayına açılmasıydı. UNAIDS’in mali desteğiyle İçerik Yönetim Sistemi tekniği ile yenilendi ve güncel haberlerin eklenebileceği formata oturtularak altyapı değişikliği sağlandı.  Sitede 300 sayfa, 380’i aşkın görsel kullanıldı. Güncellenen yeni sitemizde günlük tıklanma kapasitesi yaklaşık 290 – 400’e ulaştı. Web sitesini Ağustos başı ve Aralık sonu (4 ay) itibariyle 39.130 kişi ziyaret etti. Ayrıca ziyaretçiler tarafından şu ana kadar görüntülenen sayfa sayısı 151.177’dir. Tıklanan saatler yoğun olarak öğlen paydos saatleri ve gece 00:00 – 1:00 saatleri. Bu durum da açıkça gösteriyor ki, kişilerce web sitemiz gizli ziyaret ediliyor.

AYLIK E-BÜLTENYaklaşık 20.000 kişiye giden  e-bültenimiz sayesinde dernekten haber alamayan, şehir ve ülke dışında etkinliklerimizden haberdar olamayan üye ve gönüllülerimiz için hazırlanan aylık e-bültenlerimizde içerik olarak; çalıştay, eğitim, seminer, toplantı notlarının yanısıra Arnavutluk, Polonya, Belcika, gibi ülkelere HIV Pozitifleri temsilen gittiğimiz yurt dışı izlenimlerimizi aktardık. Bilimsel makalelere, gönüllülerimizin, çalışanlarımızın ve de danışanlarımızın röportaj ve demeçlerine yer verdik. Aldığımız hibeleri paylaştık. Yeni ilaç rejimlerini duyurduk. Start alan projelerimizi tanıttık. Sonlanan proje çıktılarımızı rapor sonuçlarıyla sunduk. “Pozitif Yaşamak” “Pozitif Yazılar” “Pozitif Negatif Yaklaşımlar”  kitapları ve ajandasının çıktığı bilgisini ilettik, kaynakları oluşturan konular hakkında ve bu kaynaklara erişim hakkında bilgi verdik.Ayrıca 2 kitabımızı  internet ortamında paylaşıma açtık pdf ve word dökümanı olarak isteyen kullanıcıların indirmelerini sağladık.

MEDYADA FARKINDALIK YARATMA PROJESİVe gene 2007 yılı boyunca PYD’nin farkındalığı arttırmak için Türk basınının HIV/AIDS’le ilgili doğru bilgilenmesini sağlamak, medyanın duyarlılaştırılması yoluyla, HIV/AIDS’le yaşayan kişilerin maruz kaldığı ayrımcılıklarının önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığı ve Küresel Fon arasında imzalanan projemiz sonucu 21 Medya Mensubu ve  21 HIV/AIDS’le yaşayanla eşleşerek röportaj  vermişler. Bu röportajlardan derlenen çıktılar “Pozitif Yazılar” isimli bir  kitapta toplanmıştır. Pozitif yazılar kitabımız 650 medya mensubuna ve dernekten hizmet alan danışanlarımıza/gönüllülerimize ulaştırılmıştır.