Skip to content Skip to footer

Giriş

Ülkemizde yılda yaklaşık 450.000 evlilik gerçekleşmektedir. Diğer bir deyişle, evlilik öncesi dönemde yaklaşık 900.000 kişi, “evlilik raporu” almak amacıyla, sağlık kuruluşlarına başvurmaktadır. Evlilik öncesi muayeneler kişiler için bir yandan zorunlu yasal bir işlem olarak görülürken diğer yandan sağlık açısından uygun bir danışmanlık fırsatı olarak düşünülmektedir. Yine de, günümüzde evlilik öncesi muayeneleri/ rapor verilmesi sürecinde çok farklı yaklaşımlar ve sonuçta farklı uygulamalar yapılmaktadır.

Evlilik muayenelerinin, 2001 yılında yayımlanan yeni Medeni Kanun ve sonrasındaki bir dizi düzenleme ile getirilen yeni yasal zeminde yapılması konusunda hekimlere yol gösterici olması amacıyla bir dizi çalışma yürütülmektedir. 2002 tarihli Sağlık Bakanlığı yazısında söz edilen evlilik muayeneleri konusunda sağlık personeline yol gösterecek Rehber hazırlığı başlatılmış; ancak çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu’nun 2002 tarihli Atölye Çalışması da Rehber oluşturma çabalarına bir örnektir.