Skip to content Skip to footer

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde düzenlenen panelde, geleceğin diş hekimlerine HIV (+) virüsü hakkında bilgiler verildi…

‘Yaşam Boyu Eğitim Etkinlikleri’ kapsamında düzenlenen toplantı Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, UNAIDS ve Pozitif Yaşam Derneği işbirliği ile “Diş Hekimliğinde HIV (+) Hastaya Etik Yaklaşımı” paneli gerçekleştirildi. 13 Aralık 2006 tarihinde yapılan panele Fakülte öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

 Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Gökhan Alpaslan’ın açış konuşmasın ardından,   İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güven Külekçi, iğne batması ve yaralanma sonucu enfeksiyon kapma ihtimalinin 300’de bir, elle sağlam deriye temas etme sonucunda enfeksiyon kapma ihtimalinin ise olmadığını anlattığı sunumunu  “enfeksiyon kontrolü” bağlamında ele aldı.

Prof. Dr. Güven Külekçi’den sonra söz alan Doç. Dr. Nesrin Çobanoğlu ise, ‘Etik ve Deontoloji Açısından AIDS ve Hekim Sorumluluğu’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Çobanoğlu, konuşmasında: “Hekimlik toplum içinde bir alt kültür olmasına rağmen aynı zamanda da bir evrensel kültürdür. Hekimlerin uyması gereken dört ana tıbbi ilkeden söz etmek mümkün. Bunlar: Aydınlatılmış onam ve özerklik ilkesi, sır saklama ilkesi, adalet ve eşitlik ilkesi, son olarak da yararlılık ilkesidir” konunsa dikkat çekti.

UNAIDS Türkiye İrtibat Görevlisi Diş Hekimi Serap Aşar Brown, HIV ile ilgili yaşanan ulusal ve uluslararası boyutta sorunları, bu sorunların nedenleri ile çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulundu.

AIDS tablosunda tanı alan ve ilaç tedavisiyle çok kısa zamanda eski sağlığını hızla geri kazanan, 2 yıldır da HIV ile yaşayan Pozitif Yaşam Derneği üyesi panelin son konuşmacısıydı. 1 yılı aşkın süredir alanda savunucu olarak çalışan katılımcı, tanı ve hastane dönemini anlattıktan sonra sağlık  alanında yaşanan dışlanma,  ayrımcılık ve damgalanma konularında HIV ile yaşayanların deneyimlerini aktardı.

Oturum salonda kopan alkış sesleriyle sona erdi.