Skip to content Skip to footer

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 8-9 Aralık 2009 Cinsel Yolla ve Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlar Paneli Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı 26 Ağustos Yerleşiminde yapıldı. Panel Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin ve tıp, eczacılık ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde cinsel yolla ve kan yoluyla bulaşan enfeksiyonları, etken mikroorganizmalarını, kısa ve öz bir şekilde anlatarak ve bu hastalıklardan nasıl korunulacağı hakkında bilgiler verilerek özellikle eğitimlerinin ilk yıllarında olan sağlık çalışanlarının eğitiminin sağlanması hedeflendi.

Pozitif Yaşam Derneği’nin katkılarıyla HIV/AIDS’in sosyal boyutu anlatılarak eksik veya yanlış bilgilerinin giderildiği, karşılıklı soru cevap şeklinde interaktif bir sunum gerçekleştirildi. Ülkemizdeki son durum hakkında da bilgiler güncellendi. Panel diğer bu yolla bulaşan enfeksiyonların anlatıldığı sunumlar, ilgili tiyatro skeçleri ve müzik dinletileri ile sona erdi. İhtiyaç duyulduğunda danışabilecekleri, sunumların da basılı olduğu panel kitapçığı katılımcılara dağıtıldı.

Prof.Dr. Gülden Yılmaz

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı başkanı