Skip to content Skip to footer

21 – 25 Şubat  tarihlerindeBrükselde yapılan“Önleme alanında çalışan Sivil Toplum kuruşları arasında bilgi/tecrübe paylaşımı”(The Work of Civil Society in the HIV prevention P2P Study Tour) isimli programa katıldık.Toplantıda Pozitif Yaşam Derneği’ni Arda Karapınar temsil etti.

Batı Balkan ülkeleri, İzlanda ve Türkiye’den katılımcıların bulunduğu programın ana amacı her Ülkenin kendine özgü durumları ve HIV/AIDS alanında yürüttükleri sivil toplum çalışmaları deneyimleri paylaşılarak, Avrupa Komisyonu ve Sivil Toplum Forumu (Civil Society Forum -CSF) ile birlikte, HIV/AIDS alanında daha etkin mücadele yöntemleri belirlenmesine katkıda bulunmaktı.

Bu Dört günlük program boyunca  tüm katılımcılar, HIV/AIDS önleme, tedavi, ayrımcılık, damgalama gibi konularda  yürüttükleri çalışmaları ve karşılaştıkları sorunları sunma ve diğer Ülkelerden görüş alma fırsatı buldular

Arnavutluk, Hırvatistan, İzlanda, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiyeden HIV/AIDS alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda ayrıca  İtalya, Belçika, ve Almanyada  HIV/AIDS alanında faaliyet gösteren STKların temsilcileride  katılarak bazı sunumlar yaptılar. Böylece tüm katılımcıların Avrupa ve Batı Balkan ülkeleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında fikir sahibi olması ve gelecekte ortak projeler geliştirilmesi  konusunda fikir alışverişi yapmasını sağlayacak bir platformun geliştirilmesine katkı sağlanmış oldu.

Toplantı için önemli referanslar;