Skip to content Skip to footer

Yeni araştırmalar, gebeliğin 22. haftasından itibaren doğumdan 7 gün sonrasına kadarki dönemde yani perinatal ( gebeliğin yirminci haftasından doğuma kadarki dönem) antiretroviral tedavisinin yoğunlaşmasının, gebeliğin sonlarında kombine antiretroviral tedaviye (cART) başlayan kadınlarda HIV’in intrapartum dönemde yani annenin doğum sırasında bebeğe HIV bulaşını önlenebileceğini ileri sürüyor. 

Fransa’nın Marsilya kentinde Institut de Recherche pour le Developpement (IRD)’den Dr. Marc Lallement ve meslektaşları,  ‘Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes’ adlı dergide , doğumdan sadece kısa bir süre önce cART(kombine antiretroviral tedavisi) başlayan HIV ile yaşayan annelerin bebeklerinin, perinatal yol ile HIV bulaşına yüksek riske sahip olduklarını belirtmişlerdir. 

Yeni çalışma Tayland’da yapıldı. Çalışmada HIV pozitif hamile kadınların hamilelik süresince standart antenatal(doğum öncesi) tedavisi,lopinavir içeren cART(kombine antiretroviral tedavi), ve sonrasında HIV pozitif annelerden doğan,emzirilmeyen bebeklere 4 hafta zidovudine tedavisi uygulandı. cART tedavisine doğuma 8 hafta veya daha az bir süre kala başlayan annelere, doğum sırasında tek doz nevirapine ve bebeklere tedavilerine başlanan ilk 2 haftada zidovudine-lamivudine-nevirapine ve sonraki 2 haftada zidovudine-lamivudine verilerek izlenecek yoğunlaştırılmış ilaç rejimi önerildi. 

Çalışmaya başlamadan önce, yazarlar Tayland’da yapmış oldukları önceki üç çalışmadaki 3.738 anne/çocuk çifti verilerini kullanarak intrapartum(doğum sırasında) iletim olasılığını modellemiştir. 

Mevcut çalışmada, 88 kadın yoğun tedavi aldı ve gebeliklerinde daha erken cART(kombine antiretroviral tedavi) başlayan 234 kadın gözlem grubu olarak görev aldı.

Yoğunlaştırılmış tedavi grubunda intrapartum bulaş vakası yok iken gözlem grubunda iki vaka vardı. 

Yazarlar intrapartum(doğum sırasında) bulaş olasılığını yoğun tedavi görenlerde 0.5% , antiretroviral yoğunlaştırma olmadan 2.2% olarak hesapladı.Yoğun tedavinin standart tedaviden üstün olma olasılığı %94.4, iletim riskini iki kat veya daha fazla azaltma olasılığı %83.5 olarak hesaplandı. 

Dr Lallemant ve meslektaşları dergide “Bu çalışma perinatal antiretroviral yoğunlaştırılmış tedavinin doğuma kısa bir süre kala cART başlayan ,yani viral yükü baskılamak için gereken süreden daha kısa süre kullanan, annelerde intrapartum(doğum sırası) HIV bulaşını önemli bir ölçüde azalttığını göstermektedir.”, ve . “Yoğun antiretroviral tedavisi güvenli ve iyi tolere edilir bulundu.En güncel Tayland Ulusal kılavuzlarına tavsiye edilir.”,  şeklinde bilgilerini ve yorumlarını paylaşmışlardır. 

https://bit.ly/3dR8THm Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, online 19 Mart 2020

Reuters Health Information © 2020

Cite this: Intensified Drug Regimen May Prevent Intrapartum HIV Transmission After Late CART Start – Medscape – Apr 03, 2020.

 

Çeviri: Adara Colllu