Skip to content Skip to footer

Arı Sütü ve propolis bağışıklık sistemini en son noktaya kadar güçlendiren süper etkenlere sahiptir. T1-T2 savunma hücrelerini sayısal ve niteliksel olarak yükseltir. Yani hem asker hem de askere gerekli materyalin artışı söz konusu olur. Zayıf bünyelere arı sütü ve propolis yanında gıda takviyesi olarak polen de önerilebilir. Bağışıklık sistemini hedef alan HIV ile mücadelede önemli bir yardımcıdır. Güçlü Anti-viral etkili propolis ekstraktları ve yapısal olarak bağışıklığı güçlendirici olan arı sütü ve polen en yoğun başvurulan ürünler arasındadır.

Arı Sütü ve Propolis bağışıklık sistemi ve zayıf bünyeleri güçlendiren süreçleri hızla başlatıp tamamlayan normalüstü etkiler gösterir.

Comp Immunol Microbiol Infect Dis.1996 Jan;19(1):31-8 adresinden ulaşılan araştırmada Prof. Sver ve arkadaşları arı sütünün bağışıklığı etkileyen özelliklerini göstermişlerdir. Araştırmanın sonuç kısmında RJ(royal jelly=arı sütü) kullanımıyla gözlenen antikor üretimini uyarıcı bağışıklık özellikleri anlatılıyor. Arı sütü kullanılan deneklerde, arı sütü kullanılmayan deneklere göre T1-T2 savunma hücrelerinin sayısında önemli oranda artışlar ortaya çıkıyor.

Güçlü Anti-HIV etkisi:

Minneapolis Tıbbi Araştırma Vakfının Nöroimmunoloji Laboratorlarında yapılan araştırmalara göre propolis ekstraktının ağızdan alınmasıyla beraber ürünün anti-hIv-1 etkisi kısa zamanda gözlenmeye başlıyor ve tatmin edici sonuçlar alınıyor. Buna dayanarak ilgili kurum klinik tedavilerde propolis kullanımının gerekli olduğunu savunuyor. Ayrıca zidovudine’in etkilerini belirgin şekilde güçlendirdiği, kullanılan ilaçlar ile herhangi olumuz bir etkileşimi olmadığı belirtiliyor.

Enfeksiyonlara Karşı Bağışıklık Sistemini Harekete Geçirir:

Propolisin bağışıklık sistemini harekete geçirdiği belirtilerek Polanyalı Prof. Scheller’in araştırmalara dayanan yorumları şöyle aktarılıyor:

“Mide ve bağırsak mukozasinda yayılan enfeksiyonları engelleyen olumlu etkileri gözledik. Yaraların çok hızlı iyileştiğine tanık olduk. Propolisin sürekli kullanımında beyaz kan hücreleri sayısında ya da karaciğer ve böbrek değerlerinde olumsuz değişmeler görmedik. Bu da propolisin toksit madde içermediği ve yan etkisiz olduğunu gösteriyor. Propolisin özellikle bağışıklık sistemi üzerindeki harekete geçirici önemli etkilerini gözledik. Bununla beraber araştırmalarımızda dolaşım sistemi, metobolizma, fiziksel özelliklerin iyileşmesi ve hastalıklara karşı daha öte faydalarını da kayda geçirdik. Örneğin propolis kullanımıyla fiziksel, seksüel ve zihinsel performansda artışlar oldu.”

Yine bu sitede, propolisin tümör büyümesini durdurduğu kanser hücrelerini öldüren etkilerinin doza ve kullanım süresine bağlı olarak ortaya çıktığı anlatılıyor.(Evidence Based Complementary and Alternative Medicine, October 22, 2007) başlığıyla yayınlanan bilimsel makaleye bu konuda dikkat çekiliyor.

 

HIV/AIDS’ten kansere zatürreden nezleye 21’inci YÜZYIL’IN TEDAVİ ARACI: Propolis

Üniversite sitesinde Propolis: 21’inci Yüzyılın Sinerjik Sağlık Hizmetleri başlığı altında aids ile mücadeleden, viral salgınlara kadar propolisin tedavilerde alışılagelmiş tedavilerin çok ötesinde etki gösterdiğinin altı çiziliyor. Anti-viral ve bağışıklık sistemini harekete geçirici olması yanı sıra propolisin antibiyotiklerden farklı olarak sağlıklı dokuya ve metabolizmaya zarar vermediği vurgulanıyor.

_______________________________________________________________________

Arı Sütü Ve Arı Sütü-Propolis-Bağışıklık İlişkisi Konulu Bazı Araştırmalar:

 

1. Nation J. L. and Robinson F. A. Concentration of some major and trace elements in honeybees, royaljelly and pollens, determined by atomic absorption spectrophotometry. J. Apic, Res. 10, 35-43 (1971).

2. Lercker G., Capella P., Conte L.S., Ruini F. and Giordani G. Components of royal jelly II. The lipid fraction. hydrocarbons and sterols. J. Apic. Res. 21, 178-184 (1982).

3. Howe S. R., Dimick P. S. and Benton A. W. Composition of freshly harvested and commercial royal jellyJ. Apic. Res. 24, 52–{j1 (1985).

4. Palma M. S. Composition of freshly harvested Brazilian royal jelly: Identification of carbohydrates from the sugar fraction. J. Apic. Res. 31, 42-44 (1992).

5. Hanes J. and Simuth J. Identification and partial characterization of the major royal jelly protein of the honey bee (Apis mellifera L.) J. Apic. Res. 31, 22-26 (1992).

6. Johansson T. S. K. Royal jelly Bee World 36, 21-32 (1955).

7. Grad B., Kral V. A. and Berenson J. Toxic and protective effects of royal jelly in normal and diseased miceCan. J. Biochem. Physiol. 39, 461-476 (1961).

8. Xie J., Liu G. and Liu K. Effects of 10-hydroxy-2-decenoic acid on immunological functions in miceZhongguo Yaoke Daxue Xuebao 21, 167-169 (1990).

9. Liu L. S., Xiao X. M. and Zheng R. C. Therapeutic effect of royal jelly on radiation injury in mice and its possible mechanism. Chung Hua Fang She Hsueh Yu Fang Hu Tsa Chih 4, 25-26 (1984).

10. Tamura T., Fujji A. and Kuboyama N. Antitumor effects of royal jelly (RJ). Folia Pharmac. Jap. 89, 73-80 (1987).

11. Morgan J. F., Tolnai S. and Townsend G. F. Studies on in vitro antitumor activity offatty acids. II. Saturated dicarboxylic acids Can. J. Biochem. Physiol. 38, 597–{j03 (1960).

12. Langlade H., Hinglais H. and Hinglais M. Bactericidal activity of royal jelly on the tuberculosis bacillus. Attempt to fractionate the active principle. Ann. Inst, Pasteur 93,272-276 (1957).

13. Fujiwara S., Imai J., Fujiwara M., Yaeshima T., Kawashima T. and Kobayashi K. A potent antibacterialprotein in royal jelly. Purification and determination of the primary structure of royalisin. J. Bioi. Chem. 256, 11,333-11,337 (1990). 38 Lidija Sver et al.

14. Bonvehi J. S. and Jorda R. E. Organic acids influence on microbiological quality and bacteriostatic activity of royal jellyDt. Lebensm. Rdsch. 87, 256-259 (1991).

15. Stejskal M. Preliminary report on the killing of Tripanosoma cruzi Chagas by royal jellyBee World 42, 231-233 (1961).

16. Chu L. K., Liu T. M. E. and Ho K. K: Growth inhibition of Ascosphaera apis by royal jelly and lO-hydroxy-2-decenoic acid. Bull. Inst. Zool. Acad. Sin. (Taipei) 31,73-79 (1992).

17. Wu G., Li Y. and Liu G. The immunoregulative effect of royal jelly acid. Zhongguo Yaoke Daxue Xuebao 22,117-118 (1991).

18. Kenneth V.H. and Chavin W. An improved automated Biuret method for the determination of microgram protein concentration. Analyt Biochem. 68, 230-235 (1975).

19. Stato K. and Kasai H. Electrophoresis of serum proteins on gelatinized cellulose acetate. I. Med. Bioi. 70, 195-198 (I965a).

20. Stato K. and Kasai H. Electrophoresis of serum proteins on gelatinized cellulose acetate. II. Med. Bioi. 71, 144-151 (I965b).

21. Kohn J. Cellulose acetate electrophoresis and immunodiffusion technique. In Chromatographic and Electro- phoretic Technique. Vol. II (Edited by Smith I.), pp. 84-146. William Heinemann Ltd, London (1968).

22. Jerne K.N. and Nordin A. A. Plaque formation of single antibody-production cells. Science 140, 405 (1963)

23. Focht, J., et al., Bactericial Effect of Propolis In itro against Agents Causing Upper Respiratory Tract Infections (Drugs Under Experimental & Clinical Research, 1997;

24. AmorosM, LurtonE, Boustie J, Girre L, Sauvager F and Cormier M. Comparison of the anti-herpes simplex virus actifities of propolis and 3 methylbut2enyl caffeate. J. Natl. Prod., 57 (5), 1994;

25. Dumitrescu M, E Sanu, and Crisan I, The mechanisms of the antiherpetic action of aqueous propolis extracts; The antioxidant action on human fibroblast cultures. Rev. Roum. Virol., 43, 1992;

26. Qiao, Z and Chen, R., “Isolation and Identification of Antibiotic constituents of Propolis from Henan”, China Journal of Chinese Materia Medica, Aug. 1991;

27. Propolis Power Plus, C. Wade with J.A. Friedrich, Phd. 1996;