Bültenimizdeki Konu Başlıkları:

  • HIV/AIDS'le yaşayanların hak ihlâlleri raporunu açıklıyoruz!
  • Pozitif Yaşam Derneği vizyon ve misyonunu netleştirdi..
  • Derneğimizin HIVEUROPE'a üyeliği kabul edildi!
  • 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları kongresindeydik!
  • Hak ihlalleri raporu sonuçlarını Kanal 24'te Moderatör'le paylaştık..
  • BM Kadının Statüsü Komisyonu Gündeminde: HIV/AIDS..
  • 2. Akran Danışmanlığı ve İnsan Hakları Eğitmimizi gerçekleştirdik..
  • Yeni Sosyal Güvenlik Yasası HIV Pozitifler için ne getiriyor?
  • 5-17 Nisan 2009'da Dermatoloji Kongresindeydik!  

Pozitif Yaşam Derneği
Türkiye’de HIV Pozitiflerin Yaşadıkları Hak İhlâlleri Raporunu
Açıkladı!

Pozitif Yaşam Derneği, “HIV pozitiflerin uğradıkları hak ihlallelleri"ni araştırdı. Temmuz 2007-Temmuz 2008 arasında verilen Hukuk Danışmanlıkları temel alınarak hazırlanan ve Açık Toplum Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

HIV ile yaşayanların en fazla ihlâle uğradıkları alan sağlık kuruluşları olduğu gözlemlendi.

HIV pozitif kişilere gerekli tıbbî özen gösterilmiyor, yanlış ve eksik bilgilendirme yapılıyor...

Raporda HIV pozitiflerin hak ihlâllerine uğradıkları diğer alanlar şöyle anlatılıyor:

-   Sağlık Kuruluşlarını, sosyal çevre ve aile içinde dışlanan, reddedilen, kötü muamele gören ve hak ihlâllerine uğrayan HIV ile yaşayan kişiler izlemektedir.

-  HIV/AIDS ile yaşayanlar, tanı konulmasından itibaren çalıştıkları iş yerlerinde yüksek tehdit ve taciz altında kalıyor. Çalışma hakları açısından hiçbir yasal engel bulunmayan HIV pozitiflerin, tanılarının öğrenilmesi durumunda işe alınmadıkları ya da işten çıkarıldıkları görülüyor. 657’ye tabi devlet memurları, reçetelerinin doğrudan bağlı bulundukları saymanlığa gelmesi sebebiyle kurum içinde deşifre olma korkusu yaşıyor ve bu sebeple sağlık sisteminden yararlanıp tedavi olamıyor.

- Yasalar önünde evlenmesine engel bulunmayan HIV pozitifler belediye yetkililerinin keyfi uygulamalarına maruz kalmakta, aile ve sosyal çevreye deşifre edilmekte ve evlendirilmemektedirler.

-  Medya, HIV Pozitif kişilerle ilgili haber yaparken bilgilerin gizliliğine özen göstermiyor, mahremiyet haklarını korumuyor ve kişiyi deşifre ediyor. Haber içinde hastalıkla ilgili yanlış mesajlar veriliyor.

Alanlarına Ve Sıklık Sayılarına Göre Hak İhlâlleri:

Bu rapor döneminde, Pozitif Yaşam Derneği’nin haklar konusunda verdiği danışmanlık hizmetleri ve bilgilendirme çalışmaları neticesinde geçmiş yıllara kıyasla HIV pozitif kişilerin yaşadıkları ihlâllerde hukuksal mücadele yoluna gitmelerinde artış gözlemlenmiştir.

Hak İhlalleri Raporu Röportajları  NTVMSNBC, Radikal, Bianet, Türk Hukuk Sitesi,  Medi Magazin vb.  kitle iletişim araçlarında büyük ilgi topladı. İlgili haberleri okumak için tıklayınız. 

2005 yılından bu yana stratejik planlama süreçleriyle tespit edilen hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Pozitif Yaşam Derneği (PYD), bugüne dek önemli tecrübeler kazanmış ve hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Duyulan ihtiyaç üzerine 21 Mart 2009 günü; derneğin bundan sonraki dönemde öncelikli hedeflerinin belirlenmesini kolaylaştırmak amacı ile gözden geçirme toplantısı yapmayı kararlaştırdı. Bu toplantı sonucunda dernek üyeleri ve gönüllülerimizle birlikte yeni bir vizyon metni oluşturulmuştur.

Derneğin ilk vizyon ve misyonunu belirlemesinden bu yana desteklerini esirgemeyen Selen Akhuy’a bu çalıştayın moderatörlüğünü üstlendiği için teşekkür ederiz.


Vizyon:

Türkiye’deki HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin hiçbir alanda ayrımcılık ile karşılaşmaması, tüm HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin tedaviye kolay ve ücretsiz ulaşabilmesi, ayrıca HIV pozitif kişilerin de her vatandaş ile eşit haklara sahip olmasını sağlamak.

Misyon:
HIV/AIDS'le yaşayanlar, yakınları, gönüllüler ve ilgili meslek uzmanlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir dernektir. Farkındalık faaliyetleri ile tanı almış olsun olmasın HIV+'lere ulaşarak bu kişilerin ve yakınlarının destek hizmetlerine yönlendirilerek HIV'in tıbbi, hukuki, sosyal yönleriyle ilgili bilinçlendirilmelerini, fiziksel ve ruhsal olarak güçlendirilmelerini, savunuculuk aktiviteleri sayesinde damgalama ve ayrımcılığa uğramaksızın var olan haklarını kullanabilir hale gelmelerini sağlamaktır. Derneğimizin amaç ve hedeflerini de okumak isterseniz eğer
tıklayın 

Türkiye'de ki HIV Pozitif'ler Avrupa'da da temsil ediliyor. Derneğimiz HIVEurope'a üye oldu!


Merhaba Arkadaşlar,

Turkiye'nin Avrupa'nın en savunmasız bölgesi olduğuna karar vermemi sağlayan HIVEurope toplantısından Kopenhag'dan yazmaya başladığım bir yazıyı paylaşıyorum sizlerle; HIVEurope Avrupa ülkelerinde yer alan ülkelerde HIV ile yaşayan kişiler tarafından kurulan organizasyonların üye olduğu ve Avrupa nezdinde hareket etmek, savunuculuk yapmak için işbirliği yapmak üzere kurulmuş bir organizasyon. Biz kendileri ile Meksika'daki Dünya AIDS konferansında tanışmıştık. Bizi de HIV Europe'a davet ettiler. 3-4 Nisan'da Kopenhag'da yapılan toplantıya Finlandiya, Danimarka, İsveç, İsviçre, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Romanya, İngiltere, Macaristan, Sırbistan, İzlanda, Arnavutluk, Polonya, Estonya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'den HIV ile Yaşayan kişileri temsil eden örgütlerin temsilcileri katıldı. 3 Nisan'daki açılış oturumunda PYD olarak tam üyeliğimiz kabul edildi. Üyelik başvurumuz değerlendirilirken en çok tartışılan konu GIPA Principal'a (greater involvement of PLHIv- HIV ile yaşayan kişilerin aktif katılımı) ne kadar riayet ettiğimiz idi. PYD Türkiye'de HIV ile Yaşayanlar tarafından oluşturulmuş oldukça genç ve yeni bir organizasyon olmasına rağmen bu sorgulamalar ile bir kez daha GIPA'Nin (HIV ile yaşayanların aktif katılımının) önemini ve PYD'nin Türkiye'deki varlığının önemini hissettim.


Yeni üyelerin kabul edilmesinin ardından 2 gün süren toplantıda konuşulan başlıca 3 önemli konuyu aşağıda paylaşacağım:

1.İsviçre deklarasyonu

ART tedavisi HIV geçişini önlemede etkindir. Bugün toplantının ilk bölümünde İsviçre Deklarasyonu tartışıldı. İsviçre'de ART tedavisini 6 ay süreli uygulayan -Viral yükü "undetectable"-"tespit edilemeyen" olan, herhangi bir Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonu olmayan çiftler üzerinde yapılan çalışma sonucu; hiç bir çiftte HIV bulaşı olmadığı ile ilgili araştırmayı hatırlarsanız Meksika konferansı sonucu paylaşmıştık! Bu toplantıda konu İsviçre Deklarasyonu idi bu deklarasyonda yine bu ve benzeri araştırmalara dayanarak söyle diyor:"HIV ile yaşayan biri düzenli ART ilaçları kullanıyorsa ve tedavi sonucu eğer 6 aydan daha uzun sure HIV Negatif ise (undetectable-tesbit edilemeyen), Mukozada tahribata sebebiyet veren cinsel yolla bulaşan başka bir hastalık yoksa ve  kişinin HIV bulaştırma riski yoktur." Burada riskin 0 olmadığı aynı kondom kullanmak gibi riski azalttığı belirtilmektedir. Yazının Devamı için 

14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresindeydik!

25-29 Mart tarihleri arasında Antalya’da yapılmış olan kongrede; enfeksiyon alanında en yeni gelişmeler ve yaklaşımlar paylaşıldı. Kongrede, 3 ayrı toplantı salonunda aynı zamanda yürüyen birçok oturum gerçekleşti. 700 kişinin katıldığı kongrede 38 birim firma standı mevcuttu. Bu stantlar arasında tek Sivil Toplum Kuruluşu olarak büyük ilgi çeken Pozitif Yaşam Derneği’ni temsilen Tekin Tutar, Işıl Monkul ve Dr. Müge Çevik katıldı.

Kongre içerisinde yapılmış olan HIV/AIDS oturumunda, dünyada ve Türkiye’de HIV/AIDS verileri, test seçenekleri ve özellikle direnç testi ve bunun yanında tedavi seçenekleri üzerinde duruldu. HIV Enfeksiyonu sırasında karşılaşılabilecek fırsartçı enfeksiyonlardan bahsedildi. Bu oturumda özellikle direnç testleri ve bu testlerin doktorlar tarafından kullanılmaması ve bunun ülkemizdeki en büyük eksikliklerden birisi olduğu üzerine tartışıldı.

Kongre alanında açılan stant sayesinde Türkiye’nin birçok yerinden gelen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarına derneğimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi verildi, doktorların iletişim bilgileri alındı. Bunun yanında stantta 100 adet Avrupa Tedavi kılavuzu dağıtıldı ve böylelikle doktorların en yeni ve dünya çağında kullanılan tedavi seçeneklerine ulaşmaları sağlanmış oldu.

Kongre sonrasında katılan hemen her katılımcı PYD hakkında fikre sahipti ve bunun yanında doktorlara verilen Pozitif Yaşam Destek Merkezi ile ilgili bilgi sayesinde farklı illerde iletişim kurabilecek doktorlarla bağlantıya geçilmiş oldu. Böyle bir kongrede tek sivil toplum kuruluşu olarak bulunmuş olduğumuz için gurur duyuyoruz. 

Pozitif Yaşam Derneği Hukuk Danışmanı Av. Habibe Yılmaz Kayar canlı yayın konuğu oldu.

23 Mart 2009/Pazartesi akşamı yayımlanan programda HIV pozitiflerin uğradıkları hak ihlalleler konu edildi. Yayın esnasında yapılan telefon bağlantıları ile raporda öyküleri yer alan iki HIV pozitif kişi  yaşadıkları ihlalleri seyircilere kendi sözleriyle aktardılar.

Telefonla programa bağlanan danışanımızın sağlık alanında yaşadığı ihlaller son derece çarpıcı nitelikteydi.  Öyküsünü derneğimizin de bildiği (aşağıda 2 paragraf halinde özet şeklinde sunulmuştur) tatsız deneyimleri bir kez de canlı yayında anlatarak seslerini duyurmak isteyen HIV Pozitifler sahip oldukları haklarını ve hakettikleri ilgiyi vurguladılar.

Örnek 1:
HIV tanısını öğrenen hekim, HIV Pozitif hasta ile ilgilenmemiş, bekletmiş, başka ve sonradan gelen bir hastayı hiç acele etmeden muayene etmiş ve şikâyetçinin bilinci kapalı olduğu halde hiçbir müdahalede bulunmamış ve neredeyse hastayı terk etmiştir. Yakınlarına hastanın yoğun bakıma ihtiyacı olduğu, hastanede yatak olmadığı, yoğun bakım olan bir yer araştırmaları gerektiği söylenmiştir.

Bu durum saatlerce devam etmiş ve hastaya refakat eden kişinin şiddetli itirazları üzerine, hasta sedye ile yoğun bakım servisine çıkarılıp bazı girişimlerde bulunulmuştur. Fakat hastaneye geliş ile yoğun bakım servisi arasında geçen yaklaşık 6 saat ciddi bir süre hastaya müdahale edilmemiştir.
Örnek 2:
Yoğun bakıma yatışı yapılan hastanın yanında bir kişi bırakılmış ve bu arada hastanın bilinci açılmaya başlamıştır. Hem hastanın duyumu, hem refakatçisinin tanıklığında, hastane personeli ”Aman AIDS'Lİ BU, YATAĞA YATIRMAYIN, AMAN DOKUNMAYIN! SİZE DE BULAŞIR” diye hastanın başında yüksek sesle konuşmuşlar, bu konuşmaları hasta duymuştur. Böyle konuşmakla da kalınmamış 2 adet boş yatak olmasına rağmen hasta sedyede ortada bekletilmiş ve ortalığa yine terk edilmiştir. Bilinci yavaş yavaş açılan hasta konuşmalara tanık olduktan sonra, sağlığı iyiye giden hastanede  bu davranışlara daha fazla dayanamamış ve olanlara katlanmak istemediğini söyleyerek hastaneden çıkarılmasını istemiş ve hekim bunu doğru bulmadığını söylemişse de, hasta çıkış işlemlerini yaptırmıştır.

Programın sunucusu Ahu Tanrıkulu’nun doğru ifadelerle kullandığı HIV/AIDS terminolojisi, habercilik etiği açısından son derece başarılıydı. Programın hazırlanmasında ve yayımlanmasında emeği geçen Haber Editörü Murat Yancı’ya oldukça tatmin olduğumuz bu program için, yaşanılan sorunlara şeffaflık ve hassasiyetle yaklaştıklarından ötürü teşekkür ederiz… 


B.M Kadının Statüsü Komisyonu Gündeminde: HIV/AIDS

Genel olarak kadın erkek eşitliğinin sağlanması üzerine çalışan Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (CSW) her sene belirli bir tema etrafında New York'ta toplanıyor. Bu yıl 53. olağan toplantının gündemi ise HIV/AIDS’di.

Birinci ekte konu ile ilgili anlaşmaya varılan kararlar, ikincisinde ise toplantıda UNAIDS temsilcisinin yaptığı sunum yer almaktadır.

Alınan kararlara ulaşmak için tıklayınız
 
UNAIDS temsilcisinin sunumuna ulaşmak için
tıklayınız 

2-3 Nisan'da, Pozitif Yaşam Destek Merkezi'nde 2. Akran Danışmanlığı ve İnsan Hakları Eğitimimizi gerçekleştirdik.
 

Açık Toplum Vakfı ve Hollanda Büyükelçiliğince desteklenen Hukuk Poliklinikleri Projemiz kapsamında ikinci Akran Danışmanlığı ve İnsan Hakları Eğitimimizi 2–3 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul’da Destek Merkezimizde gerçekleşti.

İstanbul, Antalya, Adana ve Kayseri’den toplam dokuz danışanımızın büyük ilgiyle katılım sağladıkları eğitimimizde; bir önceki eğitimde olduğu gibi Akran Danışmanlığının olmazsa olmaz unsurlarına yoğunlaştık; Akran Eğitiminin ne olduğu, HIV’le yaşayanlar için önemi; HIV’le yaşamanın her yönü ve ayrıca tıbbi ve psikolojik boyutları üzerinde durduk. Bir önceki eğitime göre Akran Danışmanlığının iletişim ve insan hakları boyutuna daha fazla ağırlık verdiğimiz bu eğitimde, HIV’le yaşayan arkadaşlarımızın yaşadıkları ihlâl öykülerini interaktif bir şekilde tanımlamaları ve diğer akranlarla paylaşmaları eğitimin en başarılı geçen bölümleri arasındaydı.

Dolu dolu geçen bu iki günle söz konusu eğitimden yararlanan arkadaşlarımızın sayısı 23’e yükseldi. Bu arkadaşlarımız arasından PYD ailesine kendi illerinde HIV Pozitif kişilere ulaşacak yeni akranlar kazandırdık.

Tüm katılımcılara ve eğitmen arkadaşlarımıza aktif katılımları için çok teşekkür ediyoruz. 

Yeni Sosyal Güvenlik Yasası HIV Pozitifler için ne getiriyor!
 

SSK’da Sağlık İşlerinden sorumlu eski Ulusal AIDS Komisyonu (UAK) üyesi şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşme ve Ödemelerinden sorumlu Sevgili Dr. Cenap YILDIRIM’ı 28 Nisan 2009 tarihinde Ankara’da ziyaret ettik; ve kendisine 5510 sayılı yeni Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulamaları ile ilgili sorularımızı yönelttik.

 

Bir süredir yeni Sosyal Güvenlik Yasası ile ilgili sorular HIV + Danışanlarımız tarafından en fazla bize yöneltilen sorular arasında yer alıyordu. Yeni yasa ile birlikte; düşük bir miktarda ödeme yapılarak herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği şeklinde genel bir bilgiye sahip olmakla birlikte, bunun kapsamı ile ilgili  ya-

şanan genel belirsizlik sebebiyle bu sorulara tam olarak cevap veremiyorduk.Bu yasanın sağladığı imkânların ne olduğunu anlamak ve HIV + kişilerin bu yasa kapsamındaki haklarını detaylı olarak öğrenebilmek amacıyla eski SSK/SGK temsilcisi UAK üyesi Sevgili Dr. Cenap Yıldırım’a giderek kendisine sorularımızı yönelttik. Görüşmenin sonuçları için tıklayınız 

5-17 Nisan 2009 tarihleri arasında Harbiye Askeri Müzesi’nde gerçekleştirilen Dermatoloji Kongre’sindeydik.

Bugüne kadar enfeksiyon doktorlarını bir araya getiren kongrelere katılım gerçekleştiren PYD, HIV tedavisinde multidisipliner yaklaşımın gerekliliğinden yola çıkarak farklı branşlara yönelik yapılan kongrelere de katılım sağlamayı hedeflemiş ve ilk olarak  Dermatoloji Kongresi’nde standıyla yer almıştır. HIV ile yaşayan kişilerin gerek tanı zamanında gerek ise takip ve tedavileri süresince sıklıkla hizmet almak durumunda kaldıkları servislerin başında gelen Cildiye servislerinde çalışan doktorlarımıza;
-HIV taşıyıcılığı/AIDS artık kronik bir hastalık olarak
tanımlanmaktadır.
-
HIV pozitif kişileri tedavi etmekten çekinmenizi gerektiren bir durum yoktur, HIV pozitif hastalarınıza dokunun.
-HIV ile yaşayan kişiler hastanelerde ayrımcılığa maruz kalmaktadır.
-HIV tanısı almış olan hastalarınızı Pozitif Yaşam Derneği’ne yönlendirin.

mesajlarını iletebilme fırsatımız oldu. Bu kongreye katılımımızda desteğini esirgemeyen olan Triga Organizasyon’a teşekkür ederiz..  

Pozitif Yaşam Derneği’ne Bağışlarınız için Hesap Bilgilerimiz:


Garanti Bankası Cumhuriyet caddesi Şubesi/İstanbul

Şube kodu : 772  Hesap no : 629 99 21 (TL hesabı)

Hesap adı  :  Pozitif Yaşam Derneği 


Pozitif Destek Hattı


HIV Pozitif ya da HIV Pozitif yakınıysanız eğer:

Tel    : 0 212 288 38 48
GSM  : 0 533 600 18 48
    Web :
www.pozitifyasam.org
 


Pozitif Yaşam Destek Merkezi


   Tel    :  0 212 288 38 83
    Faks :  0 212 288 38 84
    GSM :  0 533 500 84 66

   E-posta göndermek isterseniz:

      [email protected]
     [email protected]
 

  
  
Pozitif Yaşam Derneği'
nin tanıtım filmini izlemek isterseniz  tıklayınız

   http://www.youtube.com/watch?v=BZz0ovzAZ9I

  

Pozitif  Yaşam Derneği’nin Kuruluş Amacı: HIV/AIDS ile yaşayan kişiler arasında bir iletişim ağı kurarak tedaviye erişimlerini kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini  artırıcı bilgilendirme  çalışmaları yapmak, kendilerinin ve  yakınlarının fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan  güçlenmelerini sağlamak, yaşadıkları hak mahrumiyetlerinde savunuculuk görevlerini yerine getirmektir.


***
 

Bültenimiz en iyi İnternet Explorer 5+ 1024 x 768 pixel ekran çözünürlüğü ile görüntülenmektedir. PYD