Bültenimizdeki Konu Başlıkları

Devlet memurlarının tedaviye erişim sorunu ortadan kalktı (Mehmet Kaymakçı)
İlaca dirençli HIV Pozitifler tedaviye erişimde sorun yaşıyor..
Bosfor Lions Kulubünde Seminerdeydik! (Prof.Dr. Şevki Sözen)
"Demokrasi ve Katılım" eğitimi için Adana'daydık!
CNN Türk'te "Fark Yaratanlar" Programındaydık!
Güney Afrika'da gönüllü hekimlik yapan Dr. Deniz Gökengin deneyimlerini aktardı!

Ocak ve Şubat ayı boyunca medyada çıkan haberlerimiz..

Hukuk Hizmeti Ağı’nın üçüncü yılı değerlendirme toplantısına katıldık.

Toplumsal Cinsiyet Eğitimindeydik!
Erken yaşta zorla evlilikler ve HIV/AIDS (Pınar Öktem)
Antalya'da Akran Eğitimi düzenledik..
Brüksel'de ECAB toplantısındaydık!
!f Istanbul'da Yaşayan Kütüphane'deydik!
Sosyal hizmet uzmanları ile bir araya geldik!
PYD İzmir Destek birimi 11  Ocak 2010’ da resmen faaliyete geçti.
İşten ayrılan sigortalıların sağlık hizmetleri ile ilgili basın açıklaması
Airport TV'deydik!

İstanbul'da bir akran eğitimi daha düzenledik!

  

15 Ocak 2010 tarihi itibariyle Devlet memurlarının tedavilerinde, ödeme belgeleri çalıştığı kurum yerine, SGK merkezine gönderilmeye başlandı. Böylelikle artık tetkik/tedavi ve ilac faturaları tek bir merkezde toplanmaya başlandı. Bu uygulamayla birlikte devlet memurlarının tedaviye erişimlerinin önündeki mahremiyetin ihlali ortadan kalkmış oldu.

Pozitif Yaşam Derneği olarak HIV/AIDS ile yaşayan devlet memuru arkadaşlarımızın sorunu karsısında endişe duyuyor, her türlü fırsatta sorunu ulusal ve uluslararası yetkililere ve karar vericilere dile getiriyor, raporluyor ve HIV/AIDS ile yaşayan devlet memurlarının mahremiyet ihlaline uğramadan tedaviye erişmesine çözüm getirmeye çalışıyorduk.

Bugün bu sorunun ortadan kalkmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki Türkiye'de ve Dünyada tedaviye erişemeyen hiç bir HIV Pozitif kalmaz. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Ted. Hizm. Gen .Müd. Hasta Hakları Şube Müdürü Mehmet Kaymakçı'dan rica ettiğimiz yazısını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.


Enis Bey hatırı sayılır bir firmanın üst düzey yöneticisi... İyi okullarda okudu, iyi bir evlilik yaptı, iki çocuğunu sahip olunabilecek en iyi şartlarda yetiştirdi... Uzun lafın kısası hayatında istediği tüm “etiket”leri kazandı... Enis Bey için “etiket”ler çok önemli...

Onun için sıradan bir gündü. Önündeki işten çıkarma evraklarını düşünmeden imzaladı. O sırada kapı aralandı, tedirgin adımlarla içeri giren Hakan Bey’e açıklama yapma zamanı geldi.

Enis Bey’in ağzından kelimeler düşünmeden çıkıverdi... “AIDS olmuşsunuz, Bu ahlaksızlıktır! sizin bu kurumda çalışmanıza izin veremem. Buyurun, çıkışınız...”

Hakan Bey’in boğazında takılı kalan cümleler çıkmaya çalışıyor, onun aslında AIDS olmadığını, HIV Pozitif olduğunu; ikisinin farklı şeyler olduğunu; HIV Pozitif hastalarının şeker hastalarından farkı olmadığını, yeni tedavi yöntemleri sayesinde hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebileceğini, kimse için hiçbir risk taşımadığını anlatmak istiyordu... Ama Enis Bey bu cümlelere kulaklarını çoktan tıkamıştı. Onun çok işi vardı. Bu tür kötü “etiketli” insanlara ayıracak zamanı yoktu.

Hakan sessizce çıkış kağıtlarını aldı... Odadan çıktı... Tedavisi için gerekli ilaçlar onun için hayati önem taşıyordu. Sigorta güvencesi olmadan da bu ilaçları almak zordu. Elbet bir çıkış yolu bulunurdu ama nasıl???? (http://www.hastaninhaklari.com/aids-hiv-Pozitif.html)

Yukarda bir kısmını vermiş olduğum hikaye gerçekten bulaşıcı hastalıklarla ilgili cehaletimizi göstermesi bakımından çok manidar.

Tabi ki bu bilgisizliğin giderilmesi konusunda toplum olarak hepimize büyük görevler düşmekte.

Ben konunun bir başka yönünü de gündeme getirmek isterim.

Malumunuz Sosyal Güvenlik Reformu neticesinde bütün çalışanlar ve vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi oldu.

Özellikle bir devlet memuru HIV Pozitif olduğunda veya Hepatit olduğunda sağlık kuruluşuna başvurmaktan çekiniyordu. Çünkü sağlık kurumu, kişiyle ilgili raporları çalıştığı kuruma göndermekteydi. Bu da kişilerin sağlık kayıtlarının kurumdaki herkes tarafından bilinmesine neden oluyordu.

En son yapılan Sosyal Güvenlik Reformuyla 15 Ocak’tan itibaren artık kişinin raporları veya herhangi bir bilgisi çalıştığı kuruma gönderilmiyor. Doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmekte. Böylece çalıştığı kurumda kimse ilgili kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi elde etmesi mümkün değil.

Sonuç itibariyle bu yapılan düzenleme sağlığa erişim ve bilgilerin gizliliği açısından çok yerinde  olmuştur.

Mehmet KAYMAKCI
Sağlık Bakanlığı
Ted.Hizm.Gen.Müd.
Hasta Hakları Şube Müdürü
www.hastaninhaklari.com
AKÇA-DER Yönt.Kur.Bşk.
www.akca-der.org 

İLACA DİRENÇLİ HIV POZİTİFLER TEDAVİYE ERİŞİMDE SORUN YAŞIYOR..
1986 yılından beri HIV Pozitif olarak yaşamını sürdüren N.S, Türkiye’deki HIV’i baskılayan tedavilere dirençli.

Kendisi için uygun ilacın temininde güçlüklerle karşılaşıyor. Zamanla yarışan 61 yaşındaki N.S. sosyal güvencesi olmasına rağmen Türkiye’de bulunmayan ilacını getirmek için yılda sadece 2 kez toplanan komisyonun kararını bekliyor…


N.S’nin dile getirdiği sorununu aynı zamanda
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Gökengin ve Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Tutar ile konuştuk.

23 yıldır HIV ile yaşayan basın emeklisi N.S anlatıyor:

“HIV tanısı aldığım ilk yıllarda ilaç seçeneklerinin sınırlı olması ve HIV’i baskılama konusunda yeterli olmaması ile gerekli testlerin yapılamaması gibi birçok nedenden ötürü HIV, kullandığım ilaçlara direnç geliştirdi ve onları yıllar içinde kullanamaz hale geldim. HIV Pozitif bireyler günümüzde kombine olarak kullanılması gereken ilaçları düzenli bir şekilde kullandıkları takdirde direnç gelişimi neredeyse imkansız.  Yazının devamı için tıklayınız 

Bosfor Lions Kulübü’nde seminerdeydik!
Prof. Dr. Şevki Sözen

İnsan hakları ve halk sağlığının ortak hedeflerinden biri bütün bireylerin haklarını ve haysiyetlerini eşit olarak korumak ve korunmasını teşvik etmektir. Bu hedefe ulaşmada en etkin yol ise özellikle fiziksel, ruhsal ya da sosyal olarak risk grubundaki kişilere öncelik vererek toplumsal duyarlılığı oluşturmaktır. HIV bulaşını önlemede ve HIV/ AIDS’in etkisini azaltmada da toplumsal işbirliği temellerini sağlamlaştırarak insan haklarının korunması ve teşvik edilmesinin desteklenmesi gerekmektedir.
 

Bu amaçla 11 Şubat 2010 tarihinde Bosfor Lions Klübü eski başkanı ve halen yönetim kurulu üyesi olarak Lions ve Lions dostlarının HIV/AIDS konusunda önyargılarını kırmak, bilgi düzeyini yükseltmek ve Lions camiası ile işbirliği oluşturarak etkin çalışmaların temelini atabilmek öngörüsü ile Pozitif Yaşam Derneği üyesi Sayın Çiğdem Şimşek’i konuşmacı olarak davet ettik. Taksim Hill Otelde gerçekleştirilen toplantı Çiğdem Şimşek çarpıcı, bilgilendirici ve etkin sunumu sayesinde öngörülen hedeften çok daha üst düzeyde bir sonuca ulaşmamızı sağladı.Saat 20.30 da başlayan ve 23.00’de bitmesi hedeflenen toplantı saat 24.00’ü geçtiği halde.. Yazının Devamı için tıklayınız 

24-26 Aralık 2009 tarihlerinde Adana Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından düzenlenen “Demokrasi ve Katılım” başlıklı eğitime Pozitif Yaşam Derneği olarak katıldık. Eğitimin amacı Adana'da yer alan sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarını ve çalışmalarını yerinde incelemek, onların sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara üretmiş oldukları çözüm yollarını öğrenmekti. Bu bağlamda ziyaretimizin ilk günü, öncelikle Adana STGM ofisini ziyaret ettik, burada nasıl çalışmalar yaptıklarını, hangi sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütüldüğünü kısaca STGM'nin tanıtımı yapıldı.

Bu ziyaretin ardından Adana'da yaşayan ve her türlü konuda hak ihlallerine uğrayan kadınların sesi olabilmek adına kurulan KADER'i ziyaret ettik. Bizlere illerinde ki kadınların yaşadığı olaylar ve derneğin faaliyetleri arasında bulunan takdiri fazlasıyla hak eden sığınma evleri hakkında sunumlar yapıldı. Sonra ki ziyaretimiz Adana İnsan Hakları Derneği, bizleri karşılayan Av. Mustafa Bey çalışmaları noktasında detaylı bir sunum yaparak İnsan Hakları bağlamında son derece başarılı çalışmalara imza attıklarını bizlere göstermiş oldu. Öğleden sonra ki ziyaretimizi Adana'da ki kadınların ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmelerini sağlamak, onları meslek sahibi yapabilmek adına kurulmuş kurslarında ücretsiz eğitimler vererek onların kendi.../ Yazının devamı için tıklayınız 

CNN Türk'te Fark Yaratanlar programındaydık…

CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve Cüneyt Özdemir'in sunduğu Fark Yaratanlar Programına katıldık.
 

31 Ocak Pazar günü yayımlanan bölümünde, başkanı olduğu Pozitif Yaşam Derneği ile HIV/AIDS konusunda toplumu bilinçlendirmek ve HIV Pozitiflerin hakları için mücadele veren Arzu Kaykı yer aldı.
 

Her hafta farklı konu ve konukların ele alındığı bu program, PYD ve HIV/AIDS'le  Arzu Kaykı'nın kesişen öyküsünü ekranlara taşıdı.

Sabancı Vakfı desteği ile hazırlanan programı izlemek için tıklayınız

http://farkyaratanlar.org/Aday.aspx?AdayID=22 

Güney Afrika’ya 1,5 ay süreyle gönüllü doktor olarak giden Prof. Dr. Deniz Gökengin deneyimini aktarıyor..

“Motswedi wa tsepo” (Umut Çeşmesi) ve Fark Yaratmanın Büyüleyici Gücü

Dr. Deniz Gökengin

Hastalar, havasız ve pis kokan odanın içinde adeta taşlaşmışçasına oturuyor ve derin bir çaresizlik içinde küçük bir umut kıvılcımının onlar için parlamasını sabırla bekliyorlardı. HIV ve AIDS ile yaşayan hastalara bir umut kapısı olmak üzere kurulmuş olan Umut Çeşmesi adlı klinikteki ilk günümde cesaret kırıcı bir manzaraydı bu. Ama ben, bir değişiklik yapmaya kararlıydım; hem onlar hem de kendim için.

Öyküm 2007 yılında Madrid’de, gelişmekte olan ülkelere HIV/AIDS alanında klinik beceri aktarımı konusunda dünya lideri haline gelmiş Global Medic Force adlı kuruluşun standına rastlamamla başladı. Stantta görevli güler yüzlü genç kadının uzattığı forma adımı hiç düşünmeden yazıverdim. Dünyanın gelişmekte olan bölgelerine yardım eli uzatmayı her zaman istemiş, fakat bu rüyamın gerçekleşeceğini aslında hiç düşünmemiştim. Yazgımın o gün o listeye yazıldığını ve yaşamımın kökten değişeceğini nereden bilebilirdim? 

2008 yılında Londra’da iki günlük bir eğitimden sonra, 2009 yılında, Global Medic Force ve onların Güney Afrika’daki ortakları Foundation for Professional Development tarafından Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Brits kasabasında HIV/AIDS konusunda akıl hocalığı yapmak üzere atandım. 17 Ekim 2009 günü, doğum günümde, yola çıktım. Bu, aldığım en anlamlı ve en unutulmaz doğum günü armağanıydı. Hem heyecan duyuyor, hem de biraz korkuyordum ama zorluklarla mücadele etmeye ve yaşamın bana sunacağı yeni renklerin tadını çıkarmaya kararlıydım. Görevim, Brits Bölge Hastanesi’ndeki “Motswedi wa Shepo”, “Umut Çeşmesi” adlı ..../Yazının devamı için tıklayınız 

Medyada PYD ve HIV/AIDS

                         Haberleri okumak için ilgili bağlantılara tıklayabilirsiniz.


4 Ocak 2010


 Sabah Günaydın


 Esra Tüzün
 HIV Aşık olup evlenmeme engel olamadı.

5 Ocak 2010

 Sabah Günaydın

 Esra Tüzün

 HIV Oldum, Kovuldum dava açtım kazandım

6 Ocak 2010

 Sabah Günaydın

 Esra Tüzün

 Oğlumun HIV Pozitif olduğunu babasından bile sakladım!

7 Ocak 2010

 Sabah Günaydın

 Esra Tüzün

 AIDS olduğum gün eşim 3 aylık hamileydi.

 


 17 Ocak 2010


 Hürriyet


 Bülent Ovacıklı
 HIV Pozitif'in aylar süren savaşı

 21 Ocak 2010

 Radikal

 Umay Aktaş

 Yaşamı bürokrasiye takıldı

 23  Ocak 2010

 Sabah

 Nurdeniz Erken

 HIV taşıyıcısı çıktı ameliyat edilmedi

 3 Şubat 2010  Habertürk  Pınar Ercan  

 8 Şubat 2010

 Sabah

 Esra Tüzün

 Ölümüne aşkın sağlıklı meyvesi

Ve ayrıca 11 Şubat/12 Şubat/13 Şubat'ta Alper Uras Habertürk gazetesinde 3 günlük yazı dizimizi yayınladı. 

                        

11 Şubat 2010 tarihinde Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yürütmekte olduğu Ücretsiz (Pro Bono) Hukuk Hizmeti Ağı’nın üçüncü yılı değerlendirme toplantısına Hukuk Poliklinikleri Projesi Koordinatörü Cenk Soyer katıldı. Toplantı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Turgut Tarhanlı’nın yaptığı açılış konuşması ile başladı. İdil Elveriş’in ücretsiz hukuk hizmeti ağı ile ilgili değerlendirmesini ücretsiz hukuk hizmeti ağı üyesi ve bu ağın hizmetlerinden yararlanmakta olan Ruh Sağlığı’nda İnsan Hakları Girişimi (RUSİHAK)’nden Fatma Zengin Dağıdır’ın sunumu takip etti.

Toplantı esnasında ve sonrasında yapılan görüşmelerde PYD Hukuk Poliklinikleri projesi benzeri bir projeyi yürütmeye başlayan RUSİHAK temsilcileri ile görüşüldü ve deneyim paylaşımı yapmak amaçlı bir toplantı ayarlandı.   

Toplantı ağ bünyesinde ücretsiz hukuk hizmeti veren avukatlardan Betal Özay’ın değerlendirmeleri ile son erdi. 

Toplumsal Cinsiyet Eğitimindeydik!

24 – 27 Aralık 2009 tarihlerinde Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Diyarbakır'da Deneyim Paylaşımı ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi gerçekleştirdi…

Eğitime katılan arkadaşımız anlatıyor;

Öncelikle Sivil Toplum bölgesel olarak nasıl güçlü yönlere sahip olabilirse ve fırsatlar anlamında büyük şehirlerden daha az fırsatlarla başarabildikleri işler, projeler karşısında hayranlık duymamak elde değil. Sivil Toplumun birbirinden beslenebilmesi için deneyim paylaşımının bir kez daha ne derece önemli olduğunu anladım.

Bu 4 günlük eğitim sürecinde, STGM’nin bu eğitimleri tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının yapabilmesinin gerekliliği, kapanış toplantısında herkesin ortak fikriydi. Şimdi elimden geldiğince kısaca özetlemeye çalışacağım.Diyarbakır'da mevcut Stkların nasıl çalıştıklarını.. Bir çok yerde gözlerimin doluyor olmasına... /Yazının devamı için tıklayınız 

ERKEN YAŞTA / ZORLA EVLİLİKLER VE HIV/AIDS

 
Pınar Öktem - Pozitif Yaşam Derneği Üyesi

Toplumsal cinsiyetin, hem bireylerin HIV enfeksiyona maruz kalma olasılığını, hem bakım, tedavi ve destek hizmetlerine erişim olanaklarını, hem de HIV ile yaşamanın getirdiği sonuçlarla baş etme imkanlarını belirlemede çok önemli bir rol oynadığı küresel ölçekte bilinen ve kabul edilen bir gerçek (DSÖ 2003). Erken yaşta ve zorla evlenme / evlendirilme de toplumsal cinsiyetin HIV/AIDS oranlarına ve HIV karşısında kadınların risk konumlarına yansıdığı önemli noktalardan bir tanesi.

Genç kadınlar ve kız çocukları, hızlıca artan bir biçimde HIV/AIDS’in yeni yüzünü oluşturmaya başlıyorlar (Ertürk 2005). Dünyanın bir çok ülkesinde, özellikle de HIV enfeksiyonunun en yüksek olduğu bölge olan Sahra-altı Afrika’da, 15-24 yaş grubundaki genç kadınlar ve kız çocukları arasındaki HIV prevelansı, aynı yaş grubundaki erkeklere oranla çok daha yüksek.
Bu oran bazı bölgelerde erkeklerin 2 katına, bazı bölgelerde ise 8 katına ulaşıyor (Bruce ve Clark 2004).

Her ne kadar günümüzde HIV/AIDS ile ilgili üretilen politikalarda göz ardı edilmekteyse de erken yaşta ve zorla evlenme ile genç kadınların ve kız çocuklarının HIV enfeksiyonuna maruz kalma riski arasındaki ilişki bir çok araştırma ile ortaya konmuş durumda. Buna göre 18 yaşından erken evlenen / evlendirilen kız çocukları, HIV karşısında yüksek risk altındalar.   Yazının devamı için tıklayınız 

Antalya’da akran eğitimi düzenledik…

20 – 21 Şubat 2010 tarihlerinde Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Servisi’nde tedavileri devam etmekte olan HIV/AIDS’le yaşayan ve yakınlarına yönelik iki günlük bir akran eğitimi düzenledik. Eğitime hastane bünyesinde tedavi gören 9 HIV/AIDS ile yaşayan kişi ve yakınları katıldı. Eğitimin ilk gününe eğitimin düzenlenmesi konusunda yardımlarını esirgemeyen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Servisi’nde HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin tedavisini yürüten Enfeksiyon Uzmanı Dr. Rabin Saba ve Antalya Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisi Enfeksiyon Uzmanı Dr. Figen Sarıgül katıldı. Eğitimin ilk gününde Tekin Tutar HIV/AIDS’in tıbbi, Psikolog Murat Yüksel ise, psikolojik boyutunu anlattı. Ayrıca Pozitif Yaşam Derneği İzmir temsilcisi Işıl Monkul' da Stigma İndex projesinin tanıtımını da yaptı.

İkinci günde ise HIV/AIDS’in haklar boyutu anlatıldı ve katılımcıların sorularına cevap verilen oturum sonrası eğitim bitirildi. Eğitim düzenlenmesi konusunda hiçbir yardımı esirgemeyen Dr. Rabin Saba’ya ve Dr. Figen Sarıgül’e yardımları ve katılımları için çok teşekkür ederiz. 

Brüksel'de ECAB toplantısındaydık!

11–13 Aralık 2009 tarihleri arasında Brüksel’de yapılan ECAB (European Community Advisory Board = Avrupa Birliği Danışma Kurulu)  toplantısı 16 ülkenin katılımı ile gerçekleşti.

Türkiye’yi temsilen Pozitif Yaşam Derneği ile birlikte  Macaristan, ABD, Almanya, Romanya, İspanya, İsrail, Arnavutluk, Fransa, Latvia, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Portekiz, Edinburg UK, Litvanya ve Makedonya’nın yanı sıra  GILEAD, TIBOTEC ve ABBOTT ilaç şirketleri vardı. EATG (European AIDS Treatment Group = Avrupa AIDS tedavi gurubu)'nun bir alt  kurulusu olan ECAB’nin amacı ilaç üreticileri ile kullanıcılar arasındaki diyalogun sağlanması. AIDS ve Hepatit B/C ilaçları üreten ilaç firmaları tarafından finanse edilen kuruluşun üyeleri %80 HIV Pozitif.

     

Son toplantıda GILEAD, TIBOTEC ve ABBOT firmalarının yetkilileri üretmekte oldukları ilaçlar ve bu ilaçlar ile ilgili devam eden geliştirici araştırmaları anlattılar. Hangi ülkelerde izin aldıklarını ve hangi ülkelerde daha izin aşamasında olduklarını ve varsa yeni geliştirmekte oldukları ilaçlar hakkında bilgi verdiler. Örneğin ABBOT firması Kaletra tabletlerinin günde 2 x 2 yerine 1 x 4 araştırmalarını aktardı.Daha denekler üzerinde çalışmaların sürdüğünü ancak şimdiye kadar yapılan araştırmaların neticeleri günde bir kez 4 adet alınmasının daha etkili olduğu sonucunu verdiğini, ama bu araştırmanın daha devam ettiğini ve  sonuçlarının ileri ki vadede değerlendirmediklerini bu konu hakkında çalışmaya devam ettiklerini anlattılar.

2010 yılında Ocak, Mart, Mayıs, Haziran, Eylül, Kasım, Aralık olmak üzere 7 toplantı on görüldü. 

 !f İstanbul’da Yaşayan Kütüphane’deydik!

13-14-16 Şubat 2009 tarihlerinde "!f İstanbul Uluslarası Film Festivali” kapsamında İstanbul/Taksim’de “The Hall” da İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteğiyle gerçekleştirildi. 30 kitabın olduğu Kütüphane’de 350 okuma yapıldı.

Kitap olan arkadaşımız anlatıyor;
Hayatıma ayrı bir yaşam enerjisi katan Yaşayan Kütüphane organizasyonunda “Bu Yaşayan Kütüphane diğerlerinden farklı olacak!” sloganından yola çıkılarak yapılan hazırlıkların sonrasında gerçektende geçmiş deneyimlerimize göre daha farklı bir kütüphane gördüm.

·Okurlar daha ilgiliydiler…

·Okurlar daha bilgiliydiler…

·Okurlar doğruyu öğrenmek adına daha meraklıydılar…

· Veeee…Arkadaşının HIV Pozitif olduğunu bilenler geldi.      Yazının devamı için tıklayınız 

Sosyal Hizmet Uzmanları ile bir araya geldik!

İstanbul’daki farklı hastanelerde çalışan 6 sosyal hizmet uzmanının katılımıyla 21 Şubat 2010 tarihinde Beyoğlu Rottary Kadın ve Çocuk evi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Pozitif Yaşam Derneği’nden Tekin Tutar’ın HIV/AIDS'in epidemik ve tıbbi boyutuna ilişkin sunumundan sonra  Psk. Murat Yüksel damgalama ve ayrımcılık konularına ilişkin sunum gerçekleştirdi. 2 vaka tartışması Sosyal Hizmet Uzmanı İkram Doğan ve Tekin Tutar yönetiminde yapıldı. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği yönetim kurulu üyesi İkram Doğan’a bu eğitime katkılarından dolayı teşekkür eder Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile işbirliğimizin devamını dileriz. 

Pozitif Yaşam Derneği İzmir Destek birimi 11  Ocak 2010’ da resmen faaliyete geçti.

Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Kaykı, Yönetim Kurulu Üyeleri Psk. Murat Yüksel ve Tekin Tutar çalışmalarına 1 yıldır gönüllü olarak devam eden İzmir oluşumunun kurumsal olarak tanımlamak, akran danışmanlığı yapacak kişilere "danışmanlık eğitimi" vermek ve Pozitif Yaşam Derneği’nin misyon - vizon ve değerlerini aktarmak üzere 22 -25 Şubat 2010 tarihleri arasında İzmir’deydi.

 

HIV/AIDS konusunda bilimsel araştırmalar yapmak ve veri toplamak, HIV/AIDS ile yaşayanlara destek vermek ve bu yönde çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan Ege HIV/AIDS Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGE HAUM) ile Pozitif Yaşam Derneği’nin ortaklaşa yürüteceği çalışmalar planlandı. HIV/AIDS ile yaşayanlara ve yakınlarına destek vermek, daha fazla sayıda HIV Pozitifin sivil topluma katılımını sağlamak, gönüllülüğü yaygınlaştırmak, farkındalık yaratma sürecinde bölge halkını ve basını HIV/AIDS konusunda duyarlılaştırmak gibi temel konularda, her iki oluşumun birlikte ve ayrı yürütecekleri çalışmaların sınırlarını çizdik.

 

İzmir Pozitif Yaşam Derneği Destek biriminde, daha önce 2 kişi ile verilen danışmanlık hizmetini yaygınlaştırmak amacıyla, bu konuda gönüllü olan 7 yeni akran danışmanı adayına yönelik akran danışmanlığı ve vaka yönetimi eğitimlerini tekrarladık.


 

HIV/AIDS ile yaşayan 16 danışan ve eşleriyle, destek biriminin açılısını kutlamak için bir araya geldik. 

İstanbul’da bir akran eğitim daha düzenledik…

6 - 7 Şubat 2010 tarihlerinde Hukuk Poliklinikleri Projesi kapsamında İstanbul ofisimizde HIV/AIDS’le yaşayan kişi ve yakınlarına yönelik bir akran eğitimi daha düzenledik. Eğitim İstanbul’da HIV/AIDS ile yaşayan 14 danışan ve yakınlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Eğitimi birinci günü PYD başkanı Arzu Kaykı’nın PYD’nin dünü bugünü sunumu ile başladı. Hukuk Poliklinikleri projesinin tanıtılması sonrası, HIV/AIDS’in tıbbi boyutu Tekin Tutar tarafından öğleden sonra ise psikolojik boyutu dernek psikoloğu Murat Yüksel tarafından anlatıldı. Eğitimin ikinci günü HIV ile yaşayan kişilerin haklarının anlatıldığı sunumlarla devam edildi.

İnsan Hakları boyutu Cenk Soyer, vakalar ve çözümleri Yasin Erkaymaz tarafından anlatıldı.Öğleden sonraki oturuma Hukuki Danışmanımız Av. Habibe Yılmaz Kayar’da katıldı ve hem yaptığı sunum ile hem de soru -cevap bölümünde HIV/AIDS ile yaşayan danışanlarımızın ve yakınlarının hakları ve maruz kalma ihtimalleri olan hak ihlalleri ile ilgili soruları cevaplandırdı 

İŞTEN AYRILAN SİGORTALILARIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Bazı basın yayın organlarında “Kurumumuz tarafından işten ayrılan sigortalıların sağlık hizmetinden yararlanmaları haklarının kaldırıldığı” konusundaki haberlerle ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Öncelikle belirtelim ki, 2006 yılında gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde getirilen yeni sistemle, ülkemiz sınırları içinde yaşayan herkesin, herhangi bir sınırlama ve istisna olmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanması öngörülmüştür. Kişiler, hangi statüde olurlarsa olsunlar veya bu statüleri değişse bile yine sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir. Bu reformla geçmiş dönemlerde sıradan olaylar haline gelmiş olan sağlık hizmet sunucularına gidememe veya rehin kalma uygulamaları ortadan kaldırılmış, ülke sınırları içinde yaşayan herkes genel sağlık sigortalısı sayılmıştır. Yazının devamı için tıklayınız 

            AIRPORT TV’deydik!

 Ekranların büyük beden sunucusu MELDA TUNCEL tarafından hafta içi her gün 13:00- 16:00 saatleri arasında sunulan “44+” programına katıldık. 18 Şubat 2010 Perşembe günü yayımlanan programa derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Psikolog Murat Yüksel ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Dr. Özlem Aydın konuk oldu.

HIV ve AIDS’e ilişkin tıbbi bilgilerin paylaşılmasının yanı sıra, yanlış bilgil
erden kaynaklanan toplumsal önyargılar da konuşuldu.


Program süresince HIV/AIDS ile yaşayanlardan gelen e-postalar dikkat çekiciydi. 4 ay önce yeni tanı alan bir kadının, HIV Pozitif bir kişinin yakını ve eşi ile birlikte 2. çocuğunu yapmayı planlayan kişinin ulaşmaları programın başarısını göstermiş oldu. 

Pozitif Yaşam Derneği’ne Bağışlarınız için Hesap Bilgilerimiz:

   IBAN:TR97 0006 2000 7720 0006 2999 21

Garanti Bankası Cumhuriyet caddesi Şubesi/İstanbul

Şube kodu : 772  Hesap no : 629 99 21 (TL hesabı)

Hesap adı  :  Pozitif Yaşam Derneği
İzmir Temsilciliği
telefon numaraları:

Tel:  0 232 390 29 68
Işıl Monkul: 0541 247 48 46
   
Cem Mete: 0 555 970 48 55

İzmir e-posta adresi:
[email protected]
    Web : www.pozitifyasam.org


Pozitif Yaşam Destek Merkezi


Tel    : 0 212 288 38 83
Faks : 0 212 288 38 84
 GSM : 0 533 500 84 66

   E-posta göndermek isterseniz:

      [email protected]
      [email protected]

 

  
1 Aralık Dünya AIDS Günü 2009 sesli  fotoğraf sunumu için  tıklayınız
1 Aralık Dünya AIDS Günü 2008 sesli  fotoğraf sunumu için  tıklayınız
Pozitif Yaşam Derneği tanıtım filmini izlemek isterseniz   tıklayınız
 

***

Bültenimiz en iyi İnternet Explorer 5+ 1024 x 768 piksel ekran çözünürlüğü ile görüntülenmektedir. PYD ©