Pozitif Yaşam Derneği’nin Kuruluş Amacı ve Kimliği

   
Pozitif Yaşam  Derneği,  HIV/AIDS ile yaşayan kişiler arasında bir iletişim ağı kurarak tedaviye erişimlerini
    kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini artırıcı bilgilendirme çalışmaları yapmak, kendilerinin ve  yakınlarının fiziksel,
    ruhsal ve sosyal açıdan güçlenmelerini sağlamak, yaşadıkları hak mahrumiyetlerinde savunuculuk görevlerini
    yerine getirmek,

    HIV/AIDS konusunda tüm toplumu bilinçlendirerek gereken önleme, savaşım çalışmalarını yapmak amacıyla
    kurulmuştur.

    Dernek, sadece HIV+  kişilerden  değil, O’nların akraba ve yakınlarından, doktorlardan,öğretim üyelerinden,
    aktivistlerden, kısaca toplumun her kesimini temsil eden, konuya duyarlı kişilerden oluşmaktadır.
 

                                            777-888

 

                       777
-888

 

POZİTİF YAŞAM DERNEĞİNİN DANIŞTAY 10.DAİRESİNİN KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI
 

 

Pozitif Yaşam Derneği (PYD) olarak Yozgat Çandır’da HIV testi sonucunun pozitif çıktığını öğrenerek intihar eden A. O. B.’nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, HIV ile ilgili toplumdaki bilgi eksikliği ve yanlış uygulamalar yüzünden bundan sonra kimsenin hayatını kaybetmemesi için medyayı, Sağlık Bakanlığını ve yargıyı işbirliğine davet ediyoruz. Bu olayla ilgili olarak HIV/AIDS ve tedavi olanaklarının toplumda halen yeterince bilinmediğinin altını çizmek istiyoruz. Tanı açıklanırken tedavi olanaklarını da içerecek şekilde tıbbi danışmanlık ve  psikolojik destek verilmiş olsaydı bugün A.O.B. “gerçekten HIV pozitif” olsa bile hala hayatta olabilirdi. Bundan sonra yeni kayıplar olmaması için gerekli tanının açıklanmasına yönelik önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.

HIV (İnsan Bağışık Yetmezlik Virüsü), 1996 yılında tanımlanan yüksek etkinlikli ART (Anti Retroviral Tedavi)’nin kullanıma sunulmasıyla günümüzde kronik hastalıklar kategorisine girmiş bulunmaktadır. HIV ile yaşayan kişiler, düzenli hekim kontrollerine giderek ve tedavi alarak diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi kaliteli bir yaşam sürdürebilmektedirler. Ülkemizde HIV/AIDS’ in tedavisi sağlık güvencesi kapsamında yapılmaktadır. Devamı için

 


777
-888
 

2008 yılında gerçekleştirilen ilk Akran Eğitici Eğitimindeydik!

Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ortaklığı ile 30 Ocak – 3 Şubat 2008 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesine 20 yeni akran eğitmeni katıldı.

HIV/AIDS oturumunda katılımcılara HIV testi deneyimini, sonrasında da yaşam stratejilerini saptamak ve HIV+ olma durumunu daha derinlemesine anlatmak amacıyla “Mandalina Kabukları” ses kaydı dinletildi. Güçlü bir şekilde empati kurmayı sağlayan dinleti sonrasında akran eğitmenlerine neler hissettikleri soruldu. Genel olarak gelen yorumlar aşağı yukarı hep aynıydı; “dinlerken bir süre onu yaşayan kişi ben oldum” “sanki tanıyı alan gerçekten bendim” “HIV tanısı alsam ne yapardım?” “kendi yaşantımı nasıl devam ettirirdim?” ve “ilk kime söylerdim diye düşündüm?” “bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim”. Devamı için
 

777-888
 


“İstanbul STK Platformu” adını

“HIV/AI
DS STK Platformu” olarak değiştiriyor..

Geçtiğimiz yıl ağırlığı İstanbul’daki STK’lardan oluşan İstanbul STK Platformu kurulmuş ve çeşitli faaliyetlerde bulunmuştu. HIV/AIDS alanındaki STK’ları bir araya getirmeye yönelik bu çaba Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği’nin önderliğinde gerçekleştirilmiş derneği- imizce de ilk günden itibaren desteklenmişti. Devamı için

 


777
-888
 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yürütülen Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Programı kapsamında Gönüllü  HIV Danışmanlık ve Test Merkezlerinin tanıtımı için hazırlanan Medya Kampanyasını başlattı.

Bahsi geçen tanıtım filmleri, çesitli ulusal kanallarda ara ara gösterilmektedir. Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Dr.Peyman Altan, kampanyanın hedefiyle ilgili: “Bu filmlerin mümkün olduğunca daha fazla kanalda ve sık izlenen saatlerde gösterilmesi olduğunu ve kampanyanın her yönüyle - gerek film, gerek de basın konuşmalarında- yer alması olduğunu” bildirdi. Böylelikle GDT Merkezlerinin tanıtımının yaygınlaştırılmasını  sağlamak ve bu merkezlere olan başvuru sayılarının artmasını istediklerini belirtti.

Kampanya çercevesinde hazırlanan 30 saniyelik ve 1 dakikalık tanıtım filmi, aşağıda ki bağlantıda söz konusu haberle birlikte yer almaktadır.


http://h2.haberturk.com/01Detay.aspx?ID=5451&Kat=1&dt=2008/02/08

Pozitif Yaşam Derneği olarak, Gönüllü Test ve Danışma Merkezlerini telefonla aradık. HIV/AIDS hatlarında ki yetkili kişilerle görüşmek istedik. Merkezimize test yaptırmak için danışan kişileri doğru yönlendirmek ve bu test merkezlerinde HIV testi  (+) Pozitif çıkan kişileri merkezimize yönlendirmelerini rica etmek  amacıyla..
 
Planlandığı gibi test Merkezleri arandı ve aşağıda ki  gibi bir tablo çıktı ortaya. Tespit edilen iletişim sorunları Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. Peyman Altan'a aktarıldı. Kendisi "durumla ilgileneceğini, ilgililere aksaklıklarla ilgi bilgi vereceğini" iletti. GDT Merkezlerinin şu an ki işleyişleri ile ilgili son durum:

İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü        212 261 21 15 / 260 19 18 GDT sorunsuz çalışıyor.

Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü                 212 225 73 73 / 234 48 31 GDT sorunsuz çalışıyor.
 

Dr.Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   216 441 39 00 / 1163-1821-1850
Tüm dahili numaralar bir süre bekliyor sonra telefon açılıp kapatılıyor. Santralden bilgi almaya çalıştığımızda santral görevlisi  ''Ne oluyor ki bu tahlil, ben bilmiyorum ayrılmayın”' diyerek bir birime aktardı. İlgili birimde ki
bayana  “HIV testi” dediğimizde neden aradığımızı ne yi öğrenmek istediğimizi anlayamadı. “AIDS testi” deyince, cevaben “Bizde o test yapılmıyor” dedi.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi   216 414 45 02 1906
1906 dahili numaraya bağlandığımızda  “Doğru yer burası değil” denildi ve 1902 ye aktarıldı. 1902 dahili no ise “Bu testin ücretsiz olduğunu sanmıyorum, Mikrobiyolojiyi arayın dahilisi 1114” diyerek telefonu kapattı. 1114 arandığında ise “Bu laboratuvar taşındı, yeni numarasını santralden alın” dendi. Son olarak santral “yeni numara belli değil” bilgisini verdi. 

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi                  212 221 77 77 1368-1369
Verilen dahili numaraya çıkan kişi “yanlış yere bağlandınız 1203 dahilisi ile görüşün” dedi. 1203 ile görüştüğümüzde bu uygulamanın bittiği cevabı alındı.
 


ANKARA

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi                 312 434 22 09 - 1204/1207 GDT sorunsuz çalışıyor.

Ankara
Eğitim ve Araştırma Hastanesi                   312 595 35 01 / 595 35 02  GDT sorunsuz çalışıyor.
 


İZMİR

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi                   232 469 69 69 - 1717/1707
1707 aradığımızda telefona çıkan kişi yanlış "bir dahili numara, santrali arayıp AIDS kliniği diye isteyin bağlarlar" dedi. Santraldan dahili numarasının “1717 olduğu öğrenildi ama, o bölümde kimse yok” dendi. Farklı saatlerde arandı (11:00 - 11:30 - 13:00)

Atatürk  Eğitim ve Araştırma Hastanesi                 
232 484 12 30 – 223 GDT sorunsuz çalışıyor.

AIDS
ile Mücadele Derneği                                          232 243 60 70          GDT sorunsuz çalışıyor.
 


TRABZON

Trabzon Eğitim Araştırma Hastanesi                   462 230 23 01 – 1059 GDT sorunsuz çalışıyor


 
777-888
  

“
Sağlığıma Dokunma, Sigortamı Attırma” Toplantısına Katıldık

Küresel Eylem Grubu KEG’in organize ettiği ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve yeni Sosyal Güvenlik Yasası (SGS) ile ilgili bir oturumu 16 Şubat 2008 cumartesi günü Taksim Hill otelde gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını Türk Tabibler Birliği Başkanı Dr. Gencay Gürsoy’un yaptığı toplantıda pek çok etkilenen kesim düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu. Yasaların tedavi, bakım, ilaç ve sağlık çalışanları açısından değerlendirmesini yapan katılımcılar, kendi pencerelerinden sorunları tarif ettiler. Derneğimizi temsilen konuşan Nejat Ünlü, HIV/AIDS açısından yaşanacak sorunları dile getirerek, sorunun salt bir yasal düzenleme olmadığını farklı pencerelerden de irdelenmesi gerektiğini belirterek konunun daha derin tartışılmasını istedi. Yasanın uygulamasında çıkacak sorunlardan bahseden Nejat Ünlü “Yeşil Kart” uygulamasından da bahsederek Yeşilkart kullanıcılarının mağduriyetlerinden söz etti. Yerine getirilecek sistemin oturtulmasına kadar geçen sürede insanların mağdur edilmemesini isteyen Pozitif Yaşam Derneği, emeklilikten ilaç teminine kadar yaşanan sorunları davetlilerle paylaştı. Mücadelelerin ve tartışmaların sürdürülmesi kararını alan katılımcılar birlikte çalışma planları yapmak üzere ayrıldılar. Önümüzdeki günlerde net ve doğrudan sonuç veren çeşitli kampanyaları hep birlikte göreceğiz.

                                                    
777-888
 


   

 

Lambdaİstanbul’da HIV/AIDS ile İlgili Oturumu Gerçekleştirdik

16 Şubat 2008 Cumartesi günü yapılan oturumda Pozitif Yaşam Derneği Başkanı, Nejat Ünlü, Dernek Psikoloğu Murat Yüksel, gönüllülerimizden Işıl Monkul ve Yasin Erkaymaz'in  ortak yaptıkları sunumlar ile HIV/AIDS gerçeği ve ülkemizdeki durum tartışıldı.        Devamı için


777
-888
 

 

-Dansa Başla AIDS'i Durdur!


Ortaya çıktığı günden günümüze dek HIV/AIDS en fazla gençleri etkiledi...Her gün 12.000 yeni HIV tanısının %25'lik bir kısmını 25 yaş altı gençler oluşturmakta...
 

Yeni jenerasyonu oluşturan günümüzün gençleri AIDS'in olmadığı bir dünyayı tanımadılar ama AIDS'in var olduğu bir dünyada yaşamaktalar.Buna rağmen halen HIV/AIDS hakkında ve nasıl korunulacağı konusunda kapsamlı ve doğru bilgiden yoksunlar.Dünya liderlerinin hemfikir oldukları ve bu yolla düzenlenen Yüzyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda bu durum kabul edilemez olarak görülmektedir.     Yazının Devamı için 

 

 

777-888

 


 
    Pozitif Yaşam Derneği’ne Bağışlarınız için Hesap Bilgilerimiz: 
 
  
                   
Garanti Bankası Cumhuriyet caddesi Şubesi/İstanbul

 
                
  Şube kodu : 772  Hesap no : 629 99 21 (TL hesabı)

 
                   
Hesap adı  :  Pozitif Yaşam Derneği
 

 


777
-888 


777-888

Bize Ulaşın!

Pozitif Destek Hattı

HIV Pozitif ya da HIV Pozitif yakınıysanız eğer:

Tel    : 0 212 288 38 48
GSM  : 0 533 600 18 48
    Web :
www.pozitifyasam.org


 
 Pozitif Yaşam Destek Merkezi


     Tel    :  0 212 288 38 83
     Faks  :  0 212 288 38 84
     GSM  :  0 533 500 84 66

   E-posta göndermek isterseniz:

      [email protected]
      [email protected]


    Pozitif Yaşam Derneği'
nin tanıtım filmini izlemek isterseniz eğer
 
  tıklayınız

    http://www.youtube.com/watch?v=BZz0ovzAZ9I

777-888

                
 

Bültenimiz en iyi İnternet Explorer 5+ 1024 x 768 pixiel ekran çözünürlüğü ile görüntülenmektedir.
PYD