Pozitif  Yaşam Derneği’nin Kuruluş Amacı ve Kimliği

    
 
Pozitif Yaşam  Derneği,  HIV/AIDS ile yaşayan kişiler arasında bir iletişim ağı kurarak tedaviye erişimlerini
        kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini  artırıcı bilgilendirme  çalışmaları yapmak, kendilerinin ve  yakınlarının fiziksel,
        ruhsal ve sosyal açıdan  güçlenmelerini sağlamak, yaşadıkları hak mahrumiyetlerinde savunuculuk görevlerini
        yerine getirmek,

        HIV/AIDS konusunda tüm toplumu bilinçlendirerek gereken önleme, savaşım çalışmalarını yapmak amacıyla
        kurulmuştur.

        Dernek, sadece HIV+ kişilerden değil, O’nların akraba ve yakınlarından, doktorlardan, öğretim üyelerinden,
        aktivistlerden, kısaca toplumun her kesimini temsil eden, konuya duyarlı kişilerden oluşmaktadır.

 
 


2007 - 2008 yılı Pozitif Yaşam Derneği Hak İhlalleri Raporu yayımlandı.
 

Raporda yer alan ihlâller Pozitif Yaşam Destek Merkezi’ne (PYDM) Temmuz 2007-Temmuz 2008 tarihleri arasında başvuran HIV Pozitif kişilere sunulan, hukuk danışmanlığı ve sosyal destek hizmetleri kapsamında tutulan raporlardan derlenmiştir.

 

 

Ayrıca bu dönemde HIV/AIDS ile ilişkili medya haberleri mercek altına alınarak, bu haberler içinde kişilerin mağduriyetine sebep olanlar da rapora eklenmiştir. Tüm bu vakalar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AIHS), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Anayasa), Türk Ceza Kanunu (TCK), Biyotıp Sözleşmesi (İHBS) ve Hasta Hakları Yönetmeliği (HHY) bakımından incelenmiş ve tüm ihlâller yasal dayanaklarına göre tanımlanmıştır. 
 

Raporu okumak için tıklayınız 88


 Star Gazetesi’nde 5 Günlük Yazı Dizimiz Yayımlandı!

24-25 Eylül 2008 tarihlerinde HIV tedavisinde temel yaklaşımların ve tedavideki son gelişmelerin tartışıldığı bilimsel toplantıda (HIVTRI organizasyonu) tanıştığımız Star Gazetesi muhabiri Özlem Yurtçu okuyucuları tarafından çok beğenilen 5 günlük yazı dizisi hazırladı. Pozitif Yaşam Destek Merkezi danışanları ile röportajlar yapan Özlem Yurtçu’ya, HIV/AIDS terminolojisini son derece düzgün kullandığı ve üstün duyarlılığı için teşekkür ediyoruz.

Pozitif Yaşam Derneği ile işbirliği yapan, HIV dostu medya çalışanlarının sayısının gün geçtikçe artması bizi mutlu etmektedir.

Yayımlanan haberler:

EKİM AYINDA MEDYADA Pozitif Yaşam Derneği  ve Danışanlarımız! ~  Daha fazlası için tıklayınız88
e    05 Ekim 2008/Özlem YURTÇU - STAR O'nları hastalık değil işsizlik korkutuyor
e  21 Ekim 2008/Özlem YURTÇU - STAR Matruşka gibi hayatım!
e 22 Ekim 2008/Özlem YURTÇU - STAR HIV hayatının "piyangosu" oldu
e 23 Ekim 2008/Özlem YURTÇU - STAR HIV'e rağmen anne oldu
e 24 Ekim 2008/Özlem YURTÇU - STAR Evlilik hayali HIV'e takıldı
e 25 Ekim 2008/Özlem YURTÇU - STAR Gerçeği 5 ay sonra öğrendi

HIV Pozitiflere yönelik yürütülen destek hizmetlerinin, tedavi sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğu ve tedavinin başarısında önemli rol üstlendiği gerek tıp bilimi uzmanları gerekse toplumbilimciler tarafından kabul edilmiş bir gerçektir.

Genel olarak HIV Pozitiflerde tedaviye başlamayı geciktirme, tedaviye uyumda ve test rutinlerine devam etmede isteksizlik, ilaç kullanım kurallarına dikkat ve günlük dozlarına riayet etmeme eğilimi gözlemlenmektedir. HIV tanısıyla birlikte korku, kaygı, depresyon, utanç ve intihar eğilimi gibi duygu ve düşünceler pek çok kişide ortaya çıkmakta ve çoğu zaman da bu olumsuz duygu ve düşünceler uzun süreler devam edebilmektedir.Bu da kişinin yaşamla olan bağlarını zayıflatmakta ve sonucunda da tedavi sürecini negatif yönde etkilemektedir. Devamı
88

 

                                Savunuculuk projemiz UNAIDS’in pilot projesi seçildi!

                                                

UNAIDS tarafından oluşturulan GIPA (Greater Involvement of People Living with HIV) prensibi HIV + kişilerin AIDS ile ilgili yapılan projelere aktif katılımını savunan bir prensip. Bu prensip HIV + kişilerin haklarının ve sorumluluklarının farkına varmasını ve kendi hayatlarını etkileyecek kararlarda söz sahibi olmalarını amaçlayan bir prensiptir. Ayrıca bu prensip ile HIV yanıtının kalitesinin ve etkisinin arttırılması da hedeflenmektedir.

Bu prensip HIV + kişilerin yapılan projelerin başından sonuna kadar, tüm karar verme aşamalarında bulunmasını savunmaktadır. Bir başka deyişle, sadece projenin belirli aşamasında değil her aşamasında ortak olarak çalışmayı savunmaktadır.


UNAIDS Dış İlişkiler departmanı ile Cenevre’de yapılan toplantıda Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi (TurkMSIC) ve PYD olarak birlikte yürüttüğümüz Savunuculuk Projesi üzerine konuştuk. Bu toplantı sonrasında UNAIDS GIPA Prensibinin ilk gerçekçi örneği olarak bu projeyi GIPA pilot projesi olarak seçti. Tüm dünyada bu prensibin tam olarak uygulandığı tek proje olduğunu söyleyen Dr.Backory, böyle bir projenin Türkiye’de uygulanıyor olmasını da takdirle karşıladığını belirtti. Savunuculuk Projesi, karar aşamalarının her birinde ve yürütme aşamalarında HIV+ kişilerin aktif katılımı ile oluşturulmuştur ve proje HIV ile yaşayanların aktif katılımı ile yürütülmektedir. 

 

HIV Bulaştırma Eylemi ve Ceza Yasası

HIV bulaştırma vakalarında ceza yasalarının yaygın olarak uygulanmasının adaleti sağladığına veya HIV Enfeksiyonunun yayılmasını önlediğine dair bilimsel bir veri bulunmamaktadır.

Tam tersine bu uygulamaların halk sağlığını ve insan haklarını risk altına aldığına dair görüşler bulunmakta ve UNAIDS öncülüğündeki uluslar arası kuruluşlar ceza yasalarının sadece kasıtlı olarak HIV bulaştırma vakaları ile sınırlandırılması gerekliliğini ileri sürmektedir.

Diğer bir deyişle kasıtlı olarak bulaştırma vakaları dışında ceza yasalarının uygulanmasının halk sağlığını koruma gerekçesine dayandırılması hukuka aykırı olarak değerlendirilmelidir.

Kasıtlı bulaştırma suçu:

1. Kişinin HIV durumunu bilmesi

2. HIV bulaştırma amacı ile eyleme geçmesi ve

3. Eylemin HIV bulaştırma ile sonuçlanması ile oluşur.
                                                                   Devamı için
88

 

Pozitif Rehberlik Projesi

HIV ile yaşayan insanlar için çözülmesi gereken en büyük sorunlardan biri toplumda yanlış bilgi edinme, problemleri çözmeye çalışma yönteminin ve bütünleşmiş bir yaklaşımın eksikliği sonucundaki ayrımcılık ve tecrit edilme konusudur. Sadece tıbbi hizmetlere erişim konusundaki yetersizlik değil  HIV ile yaşayan insanların üzerindeki psikolojik baskı da toplumda diğer vatandaşlarla eşit muamele görmeleri konusunda onlara zor anlar yaşatmaktadır. Bu toplumsal davranışın abartıldığı durumlar HIV ile enfekte olmuş insanların tıbbi yardım almamaları ve toplumda kendilerini saklamaları durumlarıyla sonlanabilir.

Türkiye’de HIV ile yaşayan insanlar için iletişim, izleme ve destek çerçevesinin temellerini atmak adına HIV ile yaşayan insanlar arasında gönüllü akran danışmanları oluşturmak, bu oluşturulan çerçeveyle, HIV ile yaşayan insanların fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda daha sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak, daha fazla HIV ile yaşayan insanın sivil topluma katılımını ve HIV ile yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için devamlılığı olan bir gönüllülük sistemi kurmak amacıyla projemize başlamış bulunmaktayız.

Bu proje çerçevesinde en az 1 senedir HIV ile yaşayan, iyi iletişim becerisine sahip ve Pozitif Yaşam Derneği ile yakın ilişkileri bulunan kişiler arasından 10 kişi belirlenecektir. Belirlenen bu HIV+ kişiler aldıkları eğitim sonrasında Pozitif Rehber olarak toplamda bir sene boyunca 50 HIV+ danışana destek hizmeti vereceklerdir. Projenin her aşamasında Pozitif Rehberlerimiz ve danışanlarımız her zaman olduğu gibi profesyonellerimiz tarafından desteklenecektir. Her Pozitif Rehber sorumlu olduğu kişilerle yüz yüze, telefonda ve e-posta yoluyla iletişim kuracaktır. Pozitif Rehberlerimiz danışanların problemlerini çözmeye çalışacak ya da onları ihtiyaçlarına göre tıbbi danışman, beslenme uzmanı, psikolog ya da hukuk danışmanına yönlendirecektir. Rehberler, hukuksal konularda da danışanlara bilgi verip, onları İnsan Hakları eğitimlerine ya da Dernek tarafından yapılan diğer ilgili eğitimlere katılmaları yönünde teşvik edecektir.

 Bu projeden dolaylı olarak faydalanacak kişiler ise aşağıdaki gibidir:

·        Türkiye’deki bütün HIV+’ler

·        HIV ile yaşayanların aileleri, yakınları ve arkadaşları

·        İleride HIV ile yaşayacak olan insanlar

·        Risk grubunda olanlar

·        Sağlık ve insan hakları konusunda çalışan STK’lar

Pozitif Yaşam Derneği HIV ile yaşayan insanları destekleyen ve hakları konusunda çalışan tek kurumdur. HIV ile yaşayan insanları danışman olmaları yönünde güçlendirmek, aralarında bir gönüllülük mekanizması kurmak, Pozitif Yaşam Derneği’ni güçlendirecek, dolayısıyla HIV ile yaşayan insanlar güçlendikçe  Türkiye’de HIV/AIDS’e konusunda farkındalık artacaktır.

 

Show TV’de “Her Şey Dahil” Programındaydık
 

Pozitif Yaşam Derneği'nin çalışmalarını ve HIV ile ilgili gerçekleri toplumla paylaşma amacıyla yaptığımız medya etkinliklerine bir yenisini ekledik. Geçtiğimiz günlerde Show TV’de yayınlanan “Her Şey Dahil” programına Derneğimizi temsilen Başkanımız Nejat Ünlü, dernek üyelerimizden Selahattin Demirer ve ünlü sanatçı Tuğba Ekinci katıldı. Çağla Şıkel ve Alişan'a konuk olan Derneğimiz, Selahattin Demirer'in hikâyesi üzerinden gerçekleri kamuoyuyla paylaştı. Selahattin Demirer kaybettiği eşi ve çocuğuyla ilgili bilgi verirken, yaşadığı süreci de detaylarıyla aktardı.  Tuğba Ekinci’de özellikle toplumun merak ettiği noktalara dikkat çekerken konuyu tartışmaya açmanın yararlarından bahsetti. Nejat Ünlü hastalığın klinik seyrinden, tedavi başarılarından bahsederek bugün gelinen noktada HIV taşıyıcılığının artık hastalık konumundan çıktığını dile getirdi. Programa telefonla katılan bir izleyici  HIV taşıyıcısı ve bir anne olduğunu, çocuğunda herhangi bir HIV durumu olmadığını ve yıllardır HIV ile yaşadığını dile getirerek  asıl sorunun toplumda görülen ayrımcılık  olduğunu  dile getirdi.

Olumlu yansımaların alındığı program ileride  benzer   programlar yapmak sözüyle bitirildi.

 

Anadolu Projesi başladı!

Pozitif Yaşam Derneği, İstanbul’da yaşayan veya İstanbul’a gelebilen HIV Pozitiflere Merkezimiz aracılığıyla hizmet verirken bir yandan da Türkiye’nin çeşitli illerindeki diğer kişilere telefon ve e-posta aracılığıyla hizmet vermeye çalışmaktadır. Telefonla verdiğimiz danışmanlıklarda, Anadolu’da HIV ile yaşayanların gerek damgalanma-ayrımcılık gerekse tedavi-ilaca erişim konularında İstanbul’daki HIV ile yaşayanlara oranla daha şanssız oldukları ve içinde bulunduklar durum ile ilgili doğru bilgilere ulaşamadıklarına tanık olunmaktadır.

Bu durum karşısında gönlümüzden geçen Türkiye’nin dört bir yanına Pozitif Yaşam Destek Merkezleri kurmak olsa da bunu gerçekleştirmek finansal ve insan kaynağı açısından şimdilik çok gerçekçi görünmemektedir.

Anadolu Projesi yukarıda bahsedilen ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla geliştirilmiş bir projedir.

Anadolu'daki HIV Pozitiflere ulaşmak, onları bilgilendirmek ve onların sorunlarına çözüm bulabilmek için Sağlık Bakanlığı verileri dikkate alınmış ve HIV Pozitiflerin yoğun olarak yaşadıkları 10 il belirlenmiştir.Toplam ulaşılması hedeflenen HIV Pozitif sayısı 150’dir. Projenin hedeflediği sayı her ne kadar az gibi gözükse de edindiğimiz deneyimler bize göstermiştir ki özellikle küçük şehirlerde yaşayan HIV Pozitiflere ulaşmak neredeyse imkânsızdır. Kişiler deşifre olmamak için HIV statülerini en güvendiği kişilerle dahi paylaşmak istememektedirler. Bu noktada bizleri onlarla buluşturabilecek kilit noktadaki kişiler onların doktorları olmaktadır. Enfeksiyon doktorlarının takip ettikleri HIV Pozitif kişileri bizlere yönlendirmeleri bu anlamda bizler için çok önemlidir.

Belirlenen bu illerdeki hastaneler, İl Sağlık Müdürlükleri, yerel yönetimler, yerel medya ve sivil toplum kuruluşları ziyaret edilip proje anlatılacak, PYD broşürleri bırakılacaktır. Ayrıca proje kapsamında ulaşılan HIV Pozitif kişiler için eğitimler ve bilgilendirici seminerler düzenlenecektir. Bu proje, İstanbul’daki HIV Pozitif kişiler ile Anadolu’daki HIV Pozitiflerin yaşam kaliteleri, tedaviye ve ilaca erişim, ayrımcılık ve damgalanma gibi pek çok konuda mukayese yapılmasına fırsat verecektir.

Projenin bütçesi 75.000 $’dır ve UNAIDS tarafından karşılanmaktadır. Proje Ekim ayı itibariyle başlamış olup 2009 Ekim ayında sonlanacaktır.

Anadolu Projesi Tekin Tutar tarafından koordine edilmektedir.                           

 


Bedensel,
Zihinsel ve Ruhsal Bütünlük Sağlayan Yoga dersindeydik…

Pozitif Yaşam Derneği olarak 25 Ekim 2008 Cumartesi günü fiziksel duruşlar, nefes alma teknikleri, derin gevşeme ve meditasyondan oluşan yoga çalışması gerçekleştirdik.

Yoga Eğitmeni Elif Öney’in özenle hazırladığı programda, HIV'le yaşayan kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirici, isteyenlerin tek başına da yapabilecekleri basit ama etkili hareketlerden oluşan yoga dersi gerçekleştirilmiştir.

2003 yılından beri Yoga eğitmenliği yapan sevgili dostumuz Elif Öney’e gönüllü yoga öğretmenliği, Nişantaşı Yoga Şala’ya ise gönüllü mekan desteğinden ötürü teşekkür ederiz.


Yoga Nedir?

Yoga nefes ile hareketin güç, esneklik, denge ve odaklanmayı geliştiren 5000 yıllık bilimidir.


Yoga’nın faydaları nelerdir?
• Güçlenme
• Duruş, esneklik ve dengenin gelişmesi
• Uzun ve güzel kaslar oluşturma
• Metabolizmanın hızlanması
• Farkındalığın ve özenliliğin artması
• Stresin azalması
• Hayat enerji ve isteğinin artması
• Yeni bir duygusal sükunet ve zihin açıklığı
• Tinsel gelişim
• Sakatlıkların ya da kronik ağrıların geçmesi
• Uykunun düzelmesi
• Kaygıların ve kas gerginliklerinin azalması
• Alerji, astım gibi hastalıklarda semtomatik azalma, tansiyonun ve kalp atış hızının düşmesi

Kaynak: http://www.yogasala.com/yenibaslayanlar.asp
 

Pozitif Yaşam Derneği’ne Bağışlarınız için Hesap Bilgilerimiz:

Garanti Bankası
Cumhuriyet caddesi Şubesi/İstanbul

Şube kodu : 772  Hesap no : 629 99 21 (TL hesabı)

Hesap adı  :
Pozitif Yaşam Derneği


Bize Ulaşın!

Pozitif Destek Hattı

HIV Pozitif ya da HIV Pozitif yakınıysanız eğer:

Tel    : 0 212 288 38 48
GSM  : 0 533 600 18 48
    Web :
www.pozitifyasam.org


 Pozitif Yaşam Destek Merkezi


     Tel    :  0 212 288 38 83
     Faks  :  0 212 288 38 84
     GSM  :  0 533 500 84 66

   E-posta göndermek isterseniz:

      [email protected]
      [email protected]


    Pozitif Yaşam Derneği'
nin tanıtım filmini izlemek isterseniz eğer
 
  tıklayınız

    http://www.youtube.com/watch?v=BZz0ovzAZ9I
 

Bültenimiz en iyi İnternet Explorer 5+ 1024 x 768 pixel ekran çözünürlüğü ile görüntülenmektedir. PYD