Skip to content Skip to footer

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin Tiyatro Tabanlı Akran Eğitimi Projesi kapsamında proje ekibiyle buluştuk. HIV ile yaşayan on beş kişinin öyküleri üzerinden 1980’ler Amerika’sından günümüz Türkiye’sine ayrımcılık damgalama ve hak ihlalleri hakkında konuştuk. HIV ile yaşayan bireyleri ve HIV’e karşı ön yargıların temelini, sonuçlarını tartıştık.