Skip to content Skip to footer

Sağlık meslek birlikleri, meslek dernekleri ve sendikalar tarafından oluşturulan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu, 19-20 Ekim’de Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi’nin 7.’sini gerçekleştirdi. “HIV ile Yaşayan Bireylere Yaklaşım” ile ilgili sunumumuzla biz de kongredeydik.

Oturumda HIV Enfeksiyonunun psikososyal boyutu ve HIV ile yaşayanların sağlık hizmetlerine erişirken maruz kaldığı temel hak ihlalleri üzerinde duruldu.

“Sır Saklama Yükümlülüğü” ilkesinin meslek elemanları ile birlikte ayrıca irdelendiği oturumun sonunda özellikle evlilik öncesi ve işe giriş öncesi zorunlu tutulan HIV testleri, tanı sonrası danışmanlık ve kişisel sağlık verilerinin korunmasındaki hususlar tartışıldı.