Skip to content Skip to footer

Helsinki Yurttaşlar Derneği Mülteci Destek ve Savunuculuk Programı’nın iki ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği ve mülteci alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği Sivil Toplum Örgütleri toplantısının biri daha 14 Aralık 2009 Pazartesi günü hYd ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Caritas Türkiye, IIMP, Uluslararası Af Örgütü, Pozitif Yaşam Derneği ve hYd Mülteci Destek ve Savunuculuk Programı’ndan temsilciler katıldı. Toplantı esnasında katılımcı kurumlar mülteci ve sığınmacılar ile ilgili yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirme yaparken, alan ile ilgili sorunlar tartışıldı ve çözüm önerileri sunuldu. Toplantıya Pozitif Yaşam Derneği’ni temsilen, Hukuk Poliklinikleri Koordinatörü Cenk Soyer katıldı.

Toplantıda katılımcı diğer kurum temsilcilerine, PYD’nin çalışmaları ile ilgili genel bir bilgi verildi. Ayrıca da, Türkiye’de bulunan ve HIV ile yaşayan bir sığınmacıya dernek bağlantıları aracılığıyla antiretroviral ilaç temini ile ilgili bilgilendirme yapıldı.