Skip to content Skip to footer

PYD Gönüllüleri, Bilgi Üniversitesi Kapasite Geliştirme Eğitimi’nden Mezun Olduktan Sonra İlk Eğitimlerini AISEC’te Verdiler.

B ilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Birimi tarafından verilen “Kapasite Geliştirme Eğitimleri”nin bir modülü de eğitim teknikleriydi. PYD gönüllülerinden oluşan 3 kişilik bir ekip eğitim modüllerden birini kullanarak, uluslararası bir öğrenci organizasyonu olan AIESEC’te uyguladılar

20 kişi katıldığı oturum 3 saat olarak planlandı. Saat 18:00’da tanışma oyunuyla başlayan eğitim, HIV/AIDS’in tıbbi ve sosyal boyutunun aktarımı ve katılımcıların yoğun soruları ile 21:30’a kadar sürdü.

Tanışma oyunu sırasında katılımcılardan isimleri ve isimlerinin ilk harfi ile başlayan ve onlara AIDS’i çağrıştıran bir kelime söylemeleri istendi.

HIV/AIDS’in tıbbi boyutunu, bulaş-bulaşmama yolları, virüsün vücuda girdikten sonra seyrini vs anlatan bir sunum gerçekleştirildi. Sunum öncesinde katılımcıların bilgi düzeyini ölçen mini bir oyun oynandı. Katılımcılara dağıtılan post-itlerde doğru ve yanlış bilgiler yer alıyordu ve onlardan bu post-itleri doğru-yanlış-bilmiyorum yazan panolara yapıştırmalarını istendi. Sunumu dinledikten sonra yapıştırdıkları post-itler ile yapılan değerlendirme de sunumun ne kadar etkili olduğunun görülmesi PYD gönüllüleri için keyif vericiydi. Katılımcılar sunumu sık sık sordukları sorularıyla renklendirdiler. Eğitim modülünün son kısmında ise, HIV/AIDS’in sosyal boyutunu anlatan bir sohbet ile deneyim paylaşımı bölümü yer aldı.

Son bölümde ki katılımcıların ilgisi ve konuya olan yaklaşımları  mutluluk vericiydi.

Oturumun 21:00’da sonlanması beklenirken yoğun ilgi üzerine 21:30’a kadar sohbete devam edildi. Bina dışında arkadaşlarını bekleyenler de oturumun son kısmına katıldılar.Katılımcıların yaklaşımları – bakışları değişti ve en önemlisi artık kendilerini bu konu ile ilgili olarak sorumlu hissetmeye başladılar.. Yapılacak çok şey olduğunun farkına varan AISEC’liler hem bilinçlenmiş hem de bu alan üzerinde çalışmaya gönüllü oldular.

Ve PYD gönüllüleri  çıkarken AIESEC ile tekrar görüşmek için sözleştiler.