Skip to content Skip to footer

Değerli Pozitif Yaşam Derneği Üyeleri,

23 Mart 2013 Cumartesi saat 13:00’de, derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, Kadıköy’deki dernek merkezinde gerçekleştirilecektir. Üye yeter sayısının sağlanamaması durumda Olağan Genel Kurul 30 Mart 2013 Cumartesi günü, yine dernek merkezinde yapılacaktır. Katılımınızı önemle rica ederiz.
Saygılarımızla
Yönetim Kurulu Adına
Nejat Ünlü
GÜNDEM:
1-) Açılış
2-) Genel Kurul Divan Seçimi
3-) Faaliyet Raporunun Okunması
4-) Dernek Mali durumunun Paylaşılması (2012)
5-) 2012 Yılına ait Denetleme Raporunun Sunumu
6-) Tüzük Değişikliği Teklifleri
7-) Yeni Yönetim Kurulu Seçimi
😎 Görüşler, Dilek ve Temenniler
9-) Kapanış