Skip to content Skip to footer

 

خشونت مبتنی بر جنسيت شامل همه انواع خشونت هااست که یک فرد به دلیل جنسیت یا تمایلات جنسی در معرض آنها قرار می گیرد. وقتی صحبت از خشونت به میان می آید، اولين چيزي كه به ذهن ميرسد خشونت فیزیکی است، اما خشونت هايرواني هم به اندازهخشونت هاي فیزیکی بر سلامتجسم و روح تاثیر منفی می گذارند.

تبعیض: به دلایلی نظیر نژاد، رنگ، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسی، بیان جنسیت، شغل، سن، زبان، دین، اعتقاد، اصالت ملی یا اجتماعی، ویژگی، معلولیت، نظرات سیاسی یا سایر نظرات، محقق می گردد و موجب می گردد تا موانعی برای به رسمیت شناختن یا استفاده آنها از آزادی خودشان به وجود آمده یا اینکه مستقیما آنها را محدود نماید. رفتارهای تبعیض گرایانه می توانند به دلایل واضح، غیرمستقیم فرض گردند یا به طور غیرمستقیم و از طریق بی توجهی یا عدم ملاحظه نیازهای خاص اعمال گردند.

سخن نفرت انگیز: انواع بیان های شفاهی یا مکتوب مبتنی بر نفرت نژادی، جنسی یا دگرجنسگرایی، ترس از غریبه ها، بیان های تهدیدآمیز، توهین آمیز و تعصب آمیز. سخن نفرت انگیز باعث ترویج، تشویق، توجیه و دفاع از سایر انواع نفرت نظیر ملی گرایی، نژادپرستی یا مرکزگرایی جنسی، تبعیض و عداوت علیه اقلیت ها و مهاجران می گردد.

جنایت های متخاصم: جرایم خشونت آمیز علیه افراد یا گروه ها که به دلیل تعصباتی نظیر نژاد، زبان، دین، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسی، بیان جنسیت، شغل و قومیت به وقوع می پیوندند. جرایم مستمر می توانند حاصل خشونت و تبعیض سیستماتیک باشند.

خشونت: همه انواع فعالیت ها و اقداماتی که به زندگی، آزادی، اراده، سلامت و تمامیت فرد مورد تعرض آسیب می زنند و به صورت موقت یا دائمی مانع موجودیت آنها می گردند. رفتارهای خشونت آمیز به جهت کسب منافع مادی و معنوی نظیر برقراری برتری یا تسلط بر فرد مورد تعرض انجام می پذیرند. فرد عامل خشونت وضعیت یا اقدام مطلوب را بر فرد تحمیل می کند و از این طریق مزیتی را کسب کرده و یا احترام و علاقه وی را به دست می آورد.

خشونت فیزیکی: همه انواع حملاتی که به جسم وارد می آیند. از آن جمله می توان به سیلی زدن، لگد زدن، تکان دادن، فشردن گلو، زخمی کردن، کشیدن مو، ایجاد شرایط ناسالم زندگی، شکنجه و کشتن اشاره کرد.

خشونت روانی (احساسی): این نوع از خشونت سلامت ذهنی و تمامیت یک فرد را نشانه می گیرد. این خشونت می تواند شامل اقدامات تکراری گردد که افراطی، مداوم و یکباره هستند. از جمله این خشونت ها می توان به فریاد زدن مستمر، ترساندن، فحش و تحقیر، محدود کردن ارتباط با دیگران، مداخله در نحوه پوشش، ضربه زدن همانند ضربه زدن به اشیا یا حیوانات، تهدید و دریافت حق السکوت اشاره کرد.

خشونت اقتصادی: استفاده از منابع و قدرت مادی در راستای تحریم، تهدید و کنترل دیگران. تنبیه از طریق ندادن پول در حالیکه شرایط آن فراهم باشد؛ عدم رفع نیازها، مصادره کالاها و سوغاتی ها، ممانعت از کار کردن یا اجبار به کار کردن خارج از اراده و اجازه فرد.

خشونت جنسی: تلاش برای برقراری رابطه جنسی بدون خواست و میل. استفاده از گرایش جنسی به عنوان یک تهدید می تواند روش ها و ابعاد متفاوتی داشته باشد که از آن جمله می توان به مزاحمت جنسی، تجاوز به عنف از طریق اجبار به دخول جنسی بدون خواست طرف مقابل حتی در صورت ازدواج، تماس جنسی، ارتباط جنسی شهوانی، آزار جنسی، به کارگیری نادرست محتوای جنسی، ارائه اجباری مطالب آشکار جنسی، وارد کردن آسیب به اندام های جنسی، اجبار به رابطه جنسی در مقابل دریافت پول، اجبار به سقط جنین یا اجبار به وضع حمل و در اختیار داشتن بکارت و … .

آزار جنسی: تماس ها، کلمات، رفتارها و نزدیکی ها جنسی مستمر و ناخواسته. این نوع از آزار از طریق کلمات، نگاه ها، زبان بدن، نامه و ایمیل، مزاحمت از طریق ماساژ، بوسه و فرستادن هدایایی که گرایش جنسی را می رساند و … ایجاد می گردد.

سوء استفاده جنسی: هدف رفتار جنسی سایرین قرار گرفتن؛ شرایطی که طی آن، فرد بدون تمایل شخصی مورد سوء استفاده، پرخاش یا اجبار دیگران با مقاصد جنسی قرار می گیرد.

رابطه جنسی با محارم یا خویشاوندان نزدیک: رابطه جنسی با خویشاوندان نزدیک نظیر مادر، پدر، خواهر، پدربزرگ یا مادربزرگ، عمو و دایی یا عمه و خاله. علیرغم این واقعیت که یکی از طرفین این رابطه فاقد قصد و رضا است یا خیر، سوء استفاده جنسی و آزار جنسی در شرایطی  نظیر دادن جایزه، فریب، سرکوب کردن، تهدید و اجبار عملی مجرمانه به حساب می آیند. از آنجاییکه این امر به عنوان یک تابوی اجتماعی شناخته می شود، درک آن بسیار دشوار است.

خشونت لاس زنی: ایفای هر نوع رفتار کنترل گرایانه یا حاکم گرایانه که برای طرف مقابل در سطوح مختلف زیانبار باشد. این نوع از خشونت همه سبک های رفتاری و گرایشاتی نظیر نفرت، زیر سوال بردن، کنترل کردن، محدود کردن دوستان، عدم قبول مسئولیت در قبال رخدادها، تهدید به خودزنی یا تهدید به خودکشی را شامل می گردد.

خشونت دیجیتال: همه تهدیدهایی نظیر ایمیل، پیام متنی، پیام از طریق رسانه های اجتماعی، روش های مبتنی بر دیجیتال و فناوری، ارسال ایمیل های تهدید آمیز، توهین و … را شامل می گردد. این نوع از خشونت عبارت است از اعمال هر نوع رفتاری که از طریق ابزار مبتنی بر دیجیتال به خشونت عام منجر گردد.

خشونت خانگی (داخلی): رفتارها و گرایشاتی که موجب همه انواع خشونت ها نظیر خشونت جنسی، اقتصادی، روانی و جسمی و استمرار پیگیرانه آنها توسط افراد یک خانواده یا افراد ساکن در یک منزل یا محل زندگی می گردند.

استمرار پیگیرانه: جاسوسی و پاییدن زندگی شریک فعلی یا شریک سابق (همسر یا همسر سابق)، اعمال فشار برای بودن در مکان یا زمانی که شریک در آن قرار دارد، تماس های تلفنی مکرر، رفتار تکراری در یک دوره زمانی، ترساندن و سرکوب کردن.

قاچاق انسان: فروش و انتقال افراد در مقابل پول برای مقاصدی نظیر بردگی جنسی، کار اجباری و یا استثمار جنسی. این اقدام می تواند با اهداف مختلفی نظیر همسر گزینی در مقابل پرداخت پول برای ازدواج، اجبار به فروش اندام ها و بافت های بدن، اجبار به جایگزین یا ایفای نقش بدل یا بارورسازی خارج از بدن.

استفاده جنسی تجاری از کودکان: این یک واقعیت است که کودکان به برقراری رابطه جنسی با بزرگسالان وادار می شوند و در مقابل پول، کالا یا مزایا مورد استفاده لذتجویانه جنسی قرار می گیرند و یا توسط اقوام خود یا افراد غریبه به ابزارهایی تجاری تبدیل می شوند.

این واقعیت که خشونت قابل مشاهده نیست به این معنی نیست که خشونت وجود ندارد و بر زندگی مردم تاثیر منفی ندارد. هر نوعی از خشونت باید گناه شناخته شده، مورد پیشگیری قرار گرفته و مجازات گردد.

دلایل اجتماعی نظیر شرف و ناموس، فروتنی، رسوم و سنت ها می توانند به عنوان دلایلی برای خشونت ذکر گردند، اما بهانه هایی نظیر پنهان کردن و ابراز شخصی رفتار، ارتباط خارج از ازدواج یا مالکیت بر کودکان، عدم بکارت، طلاق یا قصد آن و یا قصد کار برای ارتزاق باعث نمی شوند تا مجازات انجام خشونت تخفیف پیدا کند.