Skip to content Skip to footer

در فرآیند‌های بارداری بسیار مهم است که زوج‌ها و یا اشخاص اطلاعات، آموزش و این امکان را داشته باشند که بتوانند تصمیم بگیرند که چه تعداد فرزند می‌خواهند و مسئولیت بارداری آن‌ها را بپذیرند. نرخ بارداری پر‌خطر در بارداری نوجوانان و میان‌سالان، بارداری‌های مکرر و بارداری‌های ناخواسته افزایش می‌یابد. مشکلات سلامتی ممکن است رخ دهند که می‌توانند تأثیر مضری بر وضعیت سلامت عمومی بگذارند و به مرگ منجر شوند.

برای استفاده صحیح از روش‌های جلوگیری از بارداری، اطلاعات باید از پرسنل مراقبت سلامتی بدست بیاید و بسته به ترجیح و نیازهای فرد باید بیش از یک روش جلوگیری بارداری طراحی شود. چک‌های منظم سلامتی بایستی برای سلامت جامع جنسی و تناسلی انجام شوند. پناهجویانی که گواهی ثبت دارند می‌توانند برای دریافت اطلاعات و انجام روش‌های جلوگیری بارداری به مراکز سلامت مهاجران، مراکز سلامت خانواده و مراکز سلامت جامعه و مراکز مراقبت از سلامت زنان مراجعه کنند، این مراکز امکانات مراقبت از سلامت سطح اول مربوط به وزارت سلامت را در اختیار می‌گذارند.

بعضی از روش‌های جلوگیری از بارداری به این شرح هستند:

استفاده منظم برای موفقیت این روش ضروری است. با استفاده از مکانیزم‌های هورمونی، از لقاح و یا تشکیل نطفه جلوگیری می‌شود

به واسطه هورمون‌هایی که به طور منظم از این کپسول‌ها در زیر پوست آزاد می‌شود، از تشکیل نطفه به همان شیوه قرص و تزریق جلوگیری می‌شود. به این منظور، کپسول باید توسط یک پرسنل بهداشت آموزش‌دیده در زیر پوست بازوی بالایی قرار گیرد. تأثیرآن تا 3 سال خواهد بود

با قرار دادن دستگاه در داخل رحم، می‌توان از لقاح و یا تشکیل نطفه جلوگیری کرد و بسته به نوع دستگاه تا 10 سال از بارداری جلوگیری کرد. این دستگاه باید توسط پرسنل مراقبت سلامت تایید شده کار گذاشته شود.

بستن لوله‌های فالوپ و رگ وابران با مداخلات جراحی ساده امکان‌پذیر است. با بستن لوله‌ّهای فالوپ، لقاح نمی‌تواند انجام شود و اتفاق نمی‌افتد.

این روش، یک روش عادی پیشگیری از بارداری نیست. به نام روش اورژانسی جلوگیری از تشکیل نطفه هم شناخته می‌شود. این روش را می‌توان بعد از یک مقاربت جنسی حفاظت نشده و یا خشونت جنسی استفاده کرد. این قرص باید بسته به دوز آن در فاصله 72 تا 120 ساعت بعد از مقاربت جنسی مصرف شود. مصرف زودتر بسیار مؤثر‌تر خواهد بود. این قرص در داروخانه‌ها در دسترس است.

تفاوت کاندوم با روش‌های جلوگیری از بارداری آن است که این روش تنها راه محافظت در برابر عفونت‌های منتقله آمیزشی است. اساسا، به این روش اسپرم در درون کاندوم باقی می‌ماند و کاندوم به مثابه یک مانع جنسی از تماس سیالات بدن ( سیالات مهبل و یا سیالات پروستات و اسپرم) با شریک جنسی جلوگیری می‌کند. کاندوم نه تنها به منظور جلوگیری از بارداری، بلکه برای محافظت در برابر عفونت‌های منتقله جنسی نیز باید استفاده شود. کاندوم‌ها را نباید بیش از یکبار استفاده کرد و قبل از هر مقاربت جنسی باید از یک کاندوم نو استفاده کرد. برای جلوگیری از عفونت‌های منتقله جنسی و تشکیل نطفه، باید کاندوم را از ابتدا تا انتهای یک مراقبت جنسی استفاده کرد. کاندوم‌هایی که درست پیش از انزال استفاده شوند، محافظت کاملی را تأمین نمی‌کنند. سیالات پروستات آزاد شده قبل از انزال ممکن است حاوی عامل‌های STI و اسپرم باشند