Skip to content Skip to footer

عفونت HIV یک عفونت است که بدون در نظر گرفتن جنسیت ، هویت جنسی ، گرایش جنسی ، نژاد ، قومیت ، زبان ، مذهب ، تحصیلات و وضعیت اجتماعی بر همه افراد تأثیر می گذارد. هر کسی که امکان قرار گرفتن در معرض HIV یافت و تمایلات جنسی در ترکیه یکسان هستند. اچ آی وی عفونت همجنس گرایان ، کارگران جنسی ، گروه های کم تحصیلات و درآمد نیست و نه خارجی ها. در این زمینه، ترکیه و دارای ویژگی های متفاوت از یکدیگر، ما تحت دو برنامه جداگانه کار برای ارائه خدمات پشتیبانی مناسب به نیازهای هر فرد است.

جلوگیری از شیوع ویروس HIV تنها درصورتی امکان پذیر است که هرکسی به درمان برابر و عادلانه و حمایت اجتماعی لازم دسترسی داشته باشد. از سال 2017 ، تعداد افرادی که در محدوده پروژه های خود به آنها رسیده ایم که خدمات پشتیبانی اجتماعی برابر و عادلانه را برای همه افراد فراهم می کنیم بدون اینکه کسی را پشت سر بگذارد “در جدول زیر آورده شده است. این داده ها تعدادی از ذینفعانی است که به صورت ماهانه به دست می آیند و اطلاعات دقیق را می توان در بخش خدمات داده وب سایت ما یافت.

 

شهروندان ترکیه

xxتشخیص جدید
xx(پشتیبانی و مشاوره اجتماعی (مددجویان سابق
xxمشاوره قبل از آزمون
xxارجاع وکالت
xxمراجعه به روانشناس
xxبیمارستان / مصاحبه پزشک

گروه های اصلی پناهندگان

xxقبل و بعد از تست منطقه خدمات کل مشتری