Skip to content Skip to footer

İlk kullanılmaya başlanan ilaçlardan bugüne ilaç yan etkilerinin azaltılması için sayısız araştırma yapıldı ve olumlu sonuçlar alındı. HIV enfeksiyonu tedavisinin ilk yıllarında kullanılan ilaçların gösterdiği yan etkiler HIV ile yaşayanların günlük yaşamlarını etkilerken bugün günlük yaşamı etkilemeyen ilaçları HIV tedavisinde görüyoruz.

HIV tedavisinde bugünkü ilaçların, kullanıma başlanmasıyla birlikte hemen yan etki göstermesi beklenmez. Ancak ilaç kullanımına başlanan ilk haftalarda her gün azalmakla birlikte yorgunluk, bulantı, kusma, ishal gibi etkiler görülebilir. Bu yan etkilerin çoğu zaman strese dayalı olduğu değerlendirilmektedir.

İlaç kullanımınızla birlikte vücudunuzda olağan dışı, süreklilik gösteren, günden güne azalmayan ya da şiddetlenen etkiler görmeniz halinde mutlaka hekiminizle görüşün. Her ne kadar ilaç yan etkileri azaltılmış olsa da her bünyede farklı etkiler görülebilmektedir.

HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçların kısa süreli yan etkilerindeki gelişmeler uzun dönemli yan etkiler üzerinde de görülse de, uzun süreli ilaç kullanımlarında her zaman ilaç kullanımına bağlı yan etki görülme ihtimali vardır. Unutmamak gerekir ki bu yan etkiler yönetilebilir ve düzeltilebilir etkilerdir.

Rutin kontrollerinizi düzenli yaptırmanız bu olası yan etkilerin görülmeden önlenebilmesini sağlayacaktır. Lütfen kontrollerinizi aksatmayın ve hekiminizin sizden istediği tüm tetkikleri düzenli olarak yaptırın.

HIV enfeksiyonu tedavisinde uzun süreli yan etkiler değişmekle birlikte genellikle kan yağlarında artış, kemik mineral yoğunluğunda azalma, kalp ve damar hastalıkları gelişebilir.