Skip to content Skip to footer

Viiv Healthcare’in desteğiyle yürüttüğümüz Çok Yönlü Müdahalelerle Çalışma Yaşamında ve Sağlık Hizmetlerinde HIV ile İlgili Damgalanma ve Ayrımcılığın Sona Erdirilmesi Projesi’nin kapanış çalıştayı 26 Nisan 2023 tarihinde Grand Ankara Otel’de gerçekleşti. Kamu kurumlarının, Hacettepe Üniversitesi HIV / AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi’nin ve Ankara Barosu’nun katılımlarıyla gerçekleşen çalıştay, Yönetim Kurulu üyemiz Canberk Harmancı’nın açılış konuşması ile başladı. Dr. Ahmet Çağkan İnkaya “1985’den bugüne Türkiye’de HIV epidemisi” başlıklı sunumu ile Türkiye’de HIV epidemisinin tarihine ve bugününe değindi. Ardından Prof. Dr. Gürkan Sert, HIV ile yaşayan kişilerin karşılaştığı hak ihlallerini mevzuat bağlamında değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığının çeşitli birimlerinden temsilcilerin değerli katkılarıyla, HIV ile yaşayan kişilerin karşılaştığı ayrımcı uygulamalara yönelik çözüm önerileri istişare edildi. Çalışma yaşamında ve sağlık hizmetlerine erişirken HIV ile yaşayan kişilerin yaşadığı sorunlar, mevzuat düzenlemeleri ve uygulamalar bağlamında etraflıca konuşuldu. Çok Yönlü Müdahalelerle Çalışma Yaşamında ve Sağlık Hizmetlerinde HIV ile İlgili Damgalanma ve Ayrımcılığın Sona Erdirilmesi Projesi kapsamında yapılan Sağlık Çalışanları HIV Stigma Tespit Çalışması’nın çıktıları paylaşıldı ve sağlık profesyonelleri arasında HIV farkındalığının artırılmasının önemi vurgulandı.