Skip to content Skip to footer

Konferans öncesi çalıştaylar ile birlikte tam haftadır devam eden AIDS2018 son gününde. Bugün ana oturumun başlığı ‘Gelecek Nesiller İçin Köprüler Kurmak’. Oturumda hem adölesan gelişimiyle ilgili çalışan bilim insanlarını hem genç sivil toplum temsilcilerini hem de politikacıları dinledik. Oturumdan bazı izlenimler:

– Adölesanlar sosyal beyin gelişimi açısından eşsiz bir dönemde bulunuyorlar. Etraflarındaki gelişmelere nasıl tepki vereceklerinin aldıkları kararlar ve yakın çevrelerince şekilledindiği bu eşsiz dönem onları savunmasız kılabiliyor. Sorumlu cinsel davranışlar geliştirmek adına avantaj taşıyan bu dönem akran eğitimi ve olumlu pozitif rol modellerle etkili değerlendirilebilir.

-Uzun dönemli sonuçlarla konuşmak yerine kısa süreli faydaları işaret etmek çok daha etkili bir yaklaşım. Partneri ile doğru bir fiziki yaklaşım geliştirmesi, cinsel ilişki sırasında kondom kullanılması yahut diğer sorumlu cinsel davranışları teşvik etmek adına bu yaklaşımı benimsemek önemli.

-Adölesanların bu gelişim döneminde savunmasız kalabilmesinde en önemli nedenlerden birisi erişkinlerden farklı bir şekilde duygulanım geliştirmeleri. Çok daha fazla utanma ve çekinme hissettikleri bu dönemde cinselliğin tabu olmasının bu olumsuz duygulanımlara katkısı çok büyük. Bu sebeple erken yaşta HIV ile yaşamaya başlamış adölesanlar için bu durum büyük bir duygusal yüke sebep oluyor. HIV ile yaşayan adölesanların ruh sağlığı anlamında çok daha zedelenebilir olması sosyal desteği zorunlu kılıyor.

-Tüm bu meselede en önemli nokta yeterli bir cinsel sağlık eğitiminin verilmesi yönünde mücadele edilmesinde yatıyor. Türkiye’de HIV ile yaşayan adölesanların sayısında görülen inanılmaz artış verilemeyen eğitime acil ve güçlü bir çağrı yapılmasını zorunlu kılıyor.

-Cinsel sağlık ve HIV konusundan sorumlu Hollandalı politikacı Reina Bujis ülkelerinde olan değişimi anlattı ve şu an mevcut kapsayıcı eğitimin faydalarını işaret etti. Her yaştan bireyin ama en önemlisi gelecek nesilleri teşkil eden gençlerin doğru ve yeterli cinsel eğitimi alması cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasının engellenmesinin ötesinde çok daha farklı faydalar da barındırıyor.

-Türkiye için çok büyük sorun teşkil eden çocuk istismarının en önemli sebeplerinden birisi de çocuklara bedenini tanımak, doğru ve yanlış fizilsel yaklaşımın ne olduğunu öğretmek gibi kaygıların eğitim sistemi ya da kültürel eğitimde göz ardı ediliyor oluşu. Aynı şekilde flört şiddeti(özellikle cinsel anlamda) ve evlilik içi tecavüz gibi büyük önem taşıyan; konuşulması dahi birçok kişi için zor olan sorunların da oldukça önemli bir sebebi doğru bir cinsellik algılayışının geliştirilemiyor oluşu. Ataerkil normlara şekillenen yanlış ve yetersiz cinsellik gelişimi erkekler tarafından uygulanan cinsel şiddete kaynak oluşturuyor.

-Oturumun sonunda Güney Afika’da başlayan ve şu an 80’i aşkın ülkede milyonlarca gence ulaşmış ‘MTV Shuga’ programının yapımcıları ve oyuncuları konuştu. Gençlere doğru cinsellik eğitimini medyanın imkanlarıyla eğlenceli bir biçimde vererek yukarıda saydığımız tüm sorunlara, özellikle HIV konusundaki ayrımcılığa karşı mücadele etme amacı taşıyan bu programı dileyenler internet üzerinden takip edebilir.