Skip to content Skip to footer

HIV/AIDS Sivil Toplum Forumu (HIV/AIDS Civil Society Forum- CSF), Avrupa Komisyonu tarafından 2005 yılında, Sivil Toplum Kurumlarının ve konuyla ilgili ağların politika oluşturma, uygulama sürecine katılımını güçlendirmek ve bilgi alışverişini sağlamak için kurulan bir danışma kuruludur. Sivil Toplum Forumu, HIV/AIDS Beyin Takımı (Think Tank) ile bağlantılı olarak çalışmakta ve Beyin Takımı tarafından tartışılan konularla ilgili olarak tavsiye kararları almaktadır.

Sivil Toplum Forumu toplantıları, Avrupa Komisyonu ve Beyin Takımında olan sivil toplumun iki temsilcisi tarafından birlikte organize edilmektedir. Sivil Toplum Forumu üyelerini tüm Avrupa ülkelerinin ve Avrupa’ya komşu olan ülkelerin sivil toplum kurumları oluşturmakta, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan çağrıya yanıt veren sivil toplum kurumları arasından yine Komisyon tarafından seçilmektedir. Pozitif Yaşam Derneği de 2009 yılı içinde foruma katılımı için seçilen yeni üyelerden biridir.

4 Haziran 2010 tarihinde Belçika’da yapılan toplantıda ceza yasası ile ilgili “HIV in Europe” projesi, İnsan Hakları ve HIV, Uluslarası Viyana AIDS Konferansı, ILO’nun HIV/AIDS ve işyeri politikaları ile ilgili son çalışması, “I know what I am doing-Ne yaptığımı biliyorum” isimli HIV testi kampanyası, Uluslararası MSM internet araştırması (EMIS) ve Küresel Ekonomik krizin HIV/AIDS politikalarına etkisi konuları konuşuldu.

Öte yandan Dünya Sağlık örgütü, UNAIDS ve ECDC gibi uluslarası kuruluşların son dönem çalışmaları ile ilgili katılan temsilcilerden bilgi alındı.