Hasta ve Hasta Yakını Hakları Kongresi 25 Ekim 2017'de Başlıyor

HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI KONGRESI

 

Hasta hakları, insan haklarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hasta hakları, sağlık politikaları ve sağlıktaki yeni uygulamalardan doğrudan etkilenir. Bu doğrultuda dünyada hasta haklarının korunması ve sağlanması tartışılmaya devam etmektedir.  Ülkemizde de hasta hakları son yıllarda sağlık dünyasının önemli bir başlığı olarak tartışılmıştır. Hasta hakları konusu, Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık hizmeti sunan kamu, özel, kurum ve kuruluşların, sağlık veya hukuk ile ilgili meslek örgütlerinin gündeminde tartışılmış, konu ile ilgili eğitimler, paneller, seminerler gerçekleştirilmiştir.

 

Hasta haklarının tartışıldığı bu toplantılarda, sivil toplum kuruluşlarının katılımı sınırlı kalmış,  hastaların hasta haklarından beklentilerine yeterince yer verilmemiştir. HAYAD bu kapsamda farklı alanlarda uzmanlaşmış hasta ve sağlık hakkı derneklerinin de desteği ile ilgili kurumların aktif katılımının sağlandığı bir kongreyi düzenleme kararı almıştır.

 

Hasta haklarının ve özellikle hastaların bu konudaki beklentilerinin tartışılacağı Kongre 25-26 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul /Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecektir.

 

Hasta hakları ile ilgili çalışmaların iş birliği içinde yürütülmesi için ortak görüş ve yaklaşımları gündeme getirmeyi amaçlayan kongre, ülkemizde hasta haklarının uygulanmasına ve bu alandaki akademik çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır.

 

İlgili tüm kişi ve kuruluşların katılımının ülkemizde hasta haklarının gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

 

Saygılarımızla

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Yönetim Kurulu

 

 

 

 

KONGRENİN ANA TEMALARI:

Cinsel sağlık ve üreme sağlığında haklar

HIV’le yaşayanlar/ sağlık hakkı ve hasta hakları                 

Mülteci ve sığınmacılar/ sağlık hakkı ve hasta hakları

Kanserle yaşayan bireyler/sağlık hakkı ve hasta hakları

Nadir hastalıklar/sağlık hakkı ve hasta hakları

Hasta Haklarındaki Gelişmeler

Poster Sunumları

 

Düzenleme Kurulu

 

Onursal Başkan                                Leyla Ezgi

 

Kongre Başkanları                          Doç. Dr. Gürkan Sert

 

                                                               Prof. Dr. F. İlçin Gönenç

 

Kongre Sekreterleri                      Duygu Güner

                                                               Av. Çağrı Uluslu

                                                               Av. Funda Işık Özcan

                                                               Av. İlker Burgaç

                                                               Av. O. Öncel Akbaş

                                                               Av. Rojda Yıldız Kaplan

                                                               Av. Biset Ekinci

                                                               Av. Volkan Yalçınkaya

                                                               Burcu Arkan

                                                               Av. Ezgi Öztürk

                                                               Canberk Harmancı

Halime Kahveci

Aslı Ortakmaç

Ercan Zorlu

 

POSTER BİLDİRİ DUYURUSU

25-26 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Hasta ve Hasta Yakını Hakları Kongresi’nde sunulmak üzere poster bildiri kabul edilecektir.

 

Son gönderim tarihi: 19 Ekim 2017 saat 21.00

Posterler drgurkansert@gmail.com adresine gönderilecektir.

 

Saygılarımızla.

 

HAYAD Yönetim Kurulu